Podsumowanie akcji ,,Sprzątanie Rossy i cmentarza Bernardyńskiego" 2020

Informujemy, iż na apel Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą w sprawie sprzątania najstarszych nekropolii Wilna (Cmentarza na Rossie i Cmentarza Bernardyńskiego) w porównaniu do roku ubiegłego odpowiedziała mniejsza ilość instytucji oświatowo-wychowawczych. Prawdopodobnie, że główną przyczyną jest panująca na Litwie sytuacja epidemiologiczna. Na przekór wirusowi, do pomocy zgłosiło się kilkadziesiąt polskich i litewskich szkół, poszczególne stowarzyszenia i pracownicy Ambasady RP w Wilnie. SKOnSR ponownie solidaryzuje się w pełni ze stwierdzeniem Jerzego Waldorffa, założyciela Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami – że ,,zmarli będą Was całować po nóżkach". 😁
 
DZIĘKUJEMY – DĖKOJAME 😇
 
Cmentarz na Rossie sprzątały następujące grupy:
* Ambasada RP w Wilnie * Bezdańska Szkoła Śr. im. Juliusza Słowackiego * Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie * Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie * Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie * Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie * Koło ZPL Wileńska Młodzież Patriotyczna * Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie * Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetas * Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wilnie * Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie * Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie * Uniwersytet w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie * Wileńska Szkoła w Leszczyniakach * Vilniaus Karaliaus Mindaugo mokykla * Vilniaus Kunigaikčio Gedimino progimnazija * Vilniaus miesto nakvynės namai * Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija * Vilniaus Pavilnio progimnazija * Vilniaus Simono Stenevičiaus progimnazija 
 
Cmentarz Bernardyński sprzątały następujące grupy:
* Facebook'owa grupa ,,Wilno" * Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie * Vilniaus Petro Vileišio progimnazija * Vilniaus Senvagės gimnazija