Podsumowanie zbiórki zniczy ,,Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów" 2020 

12 272 zniczy zebrano w ramach akcji „Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów" 2020, organizowanej przez Społeczny Komitet Opieki na Starą Rossą. Jest to o 3147 zniczy więcej niż w roku ubiegłym! 1 listopada o godz. 14.30 ofiarowane znicze będą zapalone na grobach najstarszych wileńskich nekropolii.SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA PIĘKNY DAR SERCA - ŚWIATEŁKO PAMIĘCI!  

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME UŽ GRAŽIĄ AUKĄ - PRISIMINIMO LIEPSNELĘ!

 

Wykaz darczyńców (według ilości): 

Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie – 3478 szt.

Fundacja ,,Pomoc Polakom na Wschodzie“ – 1560 szt.

Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie – 1135 szt.

Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie - 1000 szt.

Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie – 700 szt.

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie – 500 szt. 

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie - 500 szt.

Gimnazjum w Awiżeniach – 450 szt.

Wileńska Szkoła w Leszczyniakach – 390 szt.

Vilniaus ,,Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcinis centras – 342 szt.

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija - 336 szt.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie – 324 szt.

Gimnazjum w Mickunach – 276 szt.

Vilniaus Naujininkų progimnazija – 187 szt.                                                           

Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu - 177 szt.

Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie – 140 szt.

Suderwska Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego – 130 szt.

Wójt Gminy Kadzidło – Dariusz Łukaszewski – 96 szt.

Simono Stanevičiaus progimnazijos 5A klasė (naucz. A. Baniukoninė) - 85 szt.

Solecznicki Żłóbek-Przedszkole ,,Bajka” – 80 szt.

Żłóbek-Przedszkole “Kasztan” w Wilnie – 80 szt.

Vilniaus Pavilnio progimnazija - 60 szt.

Szkoła na Lipówce – 46 szt.

Melania Aleksiuk - 35 szt.

Szkoła podstawowa w Szumsku – 30 szt.

Termoliuksas, UAB - 30 szt.

Ryszard Korbutowicz - 29 szt.

Beata Laurukaitis - 25 szt.

Nela Mangin i Anna Przyszlak - 24 szt.

Liucija Blinowa - 15 szt.

Donata Varotilova - 10 szt.

Helena Vašlenienė - 2 szt.