Renowacja okaleczonych nagrobków zadaniem dla całego społeczeństwa(Magazyn Kurier Wileński. 2020. Nr. 43, s. 12-15)