Oświadczenie SKOnSR dotyczące wycinania drzew na Cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie

   Cieszymy się, że frakcja AWPL-ZCHR w samorządzie m. Wilna przyczyniła się do wycinki drzew na cmentarzu Bernardyńskim. Jednak chcemy nieco wrócić do początku historii, kiedy to 12 maja, 13 czerwca i 21 czerwca br. szalały wichury, które niszczyły pomniki nagrobne na cmentarzu Bernardyńskim i na cmentarzu na Rossie. Wtedy i jeszcze wcześniej członkowie SKOnSR alarmowali do władz samorządowych m.Wilna o zagrożeniach, jakie stwarzają drzewa na cmentarzach. SKOnSR wystosował kilka pism do samorządu wileńskiego (16.08.2018 nr rejestracji A50-26478/18; 25.05.2020 nr rejestracji A319-576/20) w sprawie wycinki drzew i renowacji uszkodzonych pomników przez wichury. Została stworzona komisja, która miała oszacować straty i postanowić, co dalej robić z drzewami i zniszczonymi nagrobkami. W czerwcu br. jako pierwsza na apel SKOnSR odezwała się radna samorządu m. Wilna Ewelina Dobrowolska z pytaniem, w jaki sposób może pomóc w danej sytuacji. Po naszej rozmowie skontaktował się telefonicznie ze SKOnSR wicemer m. Wilna Vytautas Mitalas, który obiecał, że będzie nadzorował przebieg prac na cmentarzach.
   SKOnSR serdecznie dziękuje wszystkim, kto przyczynił się do uporządkowania drzew na cmentarzu Bernardyńskim. Nie zważając na to, ze smutkiem zaznaczamy, iż pisaliśmy kolejne pisma w sprawie drzew zagrażającym pomnikom na cmentarzu na Rossie (25.05.2020 nr rejestracji A319-573/20; 25.09.2020 nr rejestracji A319-1388/20), ale niestety sytuacja jest bez zmian W tym roku odnowiliśmy kilka pomników, przy których stoją nieuporządkowane drzewa, które mogą zniszczyć sztukę funeralną.
   Wracając do cmentarza Bernardyńskiego, prosilibyśmy osoby nadzorujące prace, zwrócić uwagę na elementarne zasady zachowania się na cmentarzu. Szanujmy zabytkowy cmentarz - to, co możemy robić na placu budowy, nie może mieć miejsca na cmentarzu. Pracownicy firmy wycinające drzewa łożą gałęzie i kłody na groby, tym samym uszkadzając pomniki i nie szanując osób zmarłych.
 
 
 
 
 
 
 
(Zdjęcia: członkini SKOnSR Alina Obolewicz)