Awaryjna wycinka drzew na cmentarzu Bernardyńskim

Czterdzieści sześć spośród 260 drzew zostanie wyciętych w ramach rozpoczętej awaryjnej wycinki drzew na cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie. Walące się po obfitych opadach śniegu czy intensywnych ulewach stare lub wyschłe drzewa uszkodziły dotychczas niemało pomników na tej nekropolii, przeprowadzono więc taksację i wytypowano do wycinki drzewa stanowiące największe zagrożenie dla pomników i osób odwiedzających cmentarz.
 
Specjaliści przedsiębiorstwa samorządowego „Vilniaus planas” oraz stołecznego samorządu podczas przeprowadzonej taksacji naliczyli na cmentarzu Bernardyńskim 260 drzew (w porównaniu z inwentaryzacją z roku 2017 ubyło 11). Około 170 drzew wymaga przycinki, 46 zostanie wyciętych i tylko 37 nie wymaga obecnie porządkowania. Wśród wytypowanych do wycinki drzew są 4 lipy drobnolistne, 2 brzozy brodawkowate, 25 klonów pospolitych, po kilka tuj, topoli i nawet jabłoni.
 
„Tegoroczne wydarzenia na cmentarzu Bernardyńskim dowiodły, że porywy silnego wiatru mogą wywrócić nawet z pozoru mocne, ale stare drzewa, dlatego niebezpieczeństwo czasami trudno jest przewidzieć” – mówi doradczyni w Wydziale Głównego Architekta Miasta Samorządu m. Wilna Giedrė Čeponytė. „Obowiązkiem specjalistów ze stołecznego Wydziału Zagospodarowania Miasta i Ochrony Środowiska jest zapobieganie, o ile to możliwe, takowym wypadkom, dlatego dokonano oceny wszystkich drzew na tym cmentarzu. Analogiczne badania rozpoczęto również na innych historycznych wileńskich nekropoliach – na cmentarzu na Rossie, na cmentarzu parafii kościoła pw. św. apostołów Piotra i Pawła oraz na cmentarzu Antokolskim” – podkreśliła G. Čeponytė.  
 
Jak dodała, w ocenie Departamentu Dziedzictwa Kulturowego drzewa nie są cenną częścią cmentarza Bernardyńskiego, każdy jednak zdaje sobie sprawę, że imponujące drzewa są bardzo ważną częścią tożsamości tego cmentarza, dlatego inwentaryzację drzew prowadzono z założeniem, by zachować ich jak najwięcej, a decyzja o wycince została podjęta wyłącznie w stosunku do drzew w najgorszym stanie.  
 
Inwentaryzację drzew przeprowadzono z wykorzystaniem specjalnej aplikacji stworzonej przez specjalistów przedsiębiorstwa „Vilniaus planas”. Skomplikowaną wycinkę drzew prowadzą arboryści, którzy tną drzewa częściami i ostrożnie opuszczają je na ziemię.
 
Uszkodzone nagrobki planuje się naprawić w przyszłym roku. Obecnie specjaliści sporządzają opis podlegających restauracji pomników. Po jego zakończeniu ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót.

(Na podstawie: wilnoteka.lt)

 (Zdjęcia: vilnius.lt)