Inwentaryzacja w kaplicy na cmentarzu Bernardyńskim

   6 września 2020 r. członkowie SKOnSR (Dariusz Żybort, Adam Błaszkiewicz, Alina Ewelina Kieżun, Alina Obolewicz, Romuald Szumski i Dariusz Lewicki) ze zgodą Samorządu miasta Wilna w ciągu 4,5 h dokonali inwentaryzacji 255 poszczególnych elementów, przechowywanych w kaplicy na cmentarzu Bernardyńskim.
   Od wielu lat administracja nekropolii na Rossie gromadziła pojedyncze przedmioty (krzyże, części ogrodzeń, figurki itp), które z różnych przyczyn zostały oderwane od ich pierwotnego kontekstu. Początkowo elementy przechowywano w domku administracyjnym i w centralnej kaplicy na Rossie, jednak z powodu remontu wewnątrz budowli sakralnej oraz uroczystości złożenia szczątków powstańców styczniowych w 2019 r. tamże, postanowiono je przenieść w inne miejsce.
   Przeprowadzona dokładna inwentaryzacja umożliwi wykorzystania pojedynczych części, stanowiących wartość historyczną i artystyczną, w pracach restauratorskich pomników nagrobnych.

(Zdjęcia: członkini SKOnSR Alina Ewelina Kieżun)