Akcja Muzeum Lubelskiego w Lublinie "Z Kresów ocalone: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych"