Uporządkowanie kwatery wojskowej na Starej Rossie 

W przeddzień Święta Wojska Polskiego, 14 sierpnia 2020 r. harcerki ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie pod opieką członka Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Adama Błaszkiewicza uporządkowali kwaterę wojskową przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie. Serdecznie dziękujemy!

(Zdjęcia: Adam Błaszkiewicz)