Porządki na Cmentarzu Bernardyńskim

Ostatnie szaleństwa pogodowe na Litwie stały się nie lada wyzwaniem dla Cmentarza Bernardyńskiego w wileńskiej dzielnicy Zarzecze. Specjaliści zajmą się porządkowaniem nekropolii znajdującej się na liście najpiękniejszych cmentarzy w Europie.

Eksperci będą porządkowali płyty nagrobne zniszczone przez drzewa wywrócone po śnieżycy i burzach, zajmą się ponadto odtwarzaniem poszczególnych ich części, które zostały całkowicie zniszczone, zajmą się restaurowaniem ogrodzeń.

Wczoraj specjaliści odbyli naradę, podczas której ocenili spustoszenia poczynione przez nieprzychylne zjawiska pogodowe w ostatnim czasie. Huragan, który nawiedził miasto w dn. 13-14 czerwca, wyrwał z korzeniami dwa zdrowe, acz stare już drzewa, które, spadając, zahaczyły o płyty nagrobne. Już w poniedziałek drzewa zostały usunięte – znacznie dłużej potrwa jednak usuwanie skutków ich upadku.

Szkodę nekropolii wyrządziła również śnieżyca, która miała miejsce w Wilnie w połowie maja br. Pod ciężarem śniegu wywróciły się trzy drzewa, które zniszczyły około 10 miejsc pochówku.

Edyta Tamošiūnaitė, wicemer m. Wilna, oświadczyła, że problemy te należy rozwiązywać niezwłocznie. „Już niebawem zostanie ogłoszony przetarg na oszacowanie wartości prac restauratorskich, w dalszej zaś kolejności ogłosimy przetarg na przeprowadzenie prac nad uporządkowaniem nekropolii wileńskiej” – powiedziała.

W celu niedopuszczenia do podobnych spustoszeń w przyszłości w trybie pilnym Samorząd m. Wilna przeprowadzi taksację drzew na Cmentarzu Bernardyńskim, ale też innych największych nekropoliach wileńskich (cmentarzu na Rossie, na Antokolu, cmentarzu św. Piotra i Pawła).

„Dogląd takich obiektów, jakim jest, dla przykładu, niezwykły Cmentarz Bernardyński, nie jest łatwym zadaniem” – przyznaje Danuta Narbut, wicedyrektor Administracji Samorządu Wilna. „Ani wilnianie, ani turyści z zagranicy nie zrozumieliby decyzji o masowej wycince wiekowych drzew, które stanowią połowę tożsamości tych cmentarzy” – powiedziała.

„Będziemy szukali kompromisowego rozwiązania – ocenimy stan drzew i usunięte zostaną tylko te, które stanowią realne zagrożenie dla miejsc pochówku. Z drugiej zaś strony, warto przypomnieć, że w czasie takich burz, które nawiedziły miasto w ostatnich tygodniach, wiatr wyrywa również zdrowe drzewa” – mówi Giedrė Čeponytė, kierownik Wydziału ds. Terenów Zielonych Samorządu m. Wilna.

(Na podstawie: L24.lt/pl)