Święto Narodowe Trzeciego Maja inaczej

Na przekór wirusowi, z okazji Święta Narodowego 3 Maja na wileńskiej Rossie prezes SKOnSR Dariusz Żybort wraz ze studentami wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku zapalili znicze na Grobie Matki i Serca Syna, na grobach polskich oficerów i ochotników poległych w latach 1919-1920 w walkach o Wilno oraz na grobach żołnierzy Armii Krajowej poległych podczas operacji Ostra Brama w 1944 r. Później prezes SKOnSR Dariusz Żybort wziął udział w Autorajdzie 3 MAJA Wilno-Zułów-(miejsce urodzin Józefa Piłsudskiego)-Wilno, zorganizowanego przez DKP w Wilnie, Oddział ZPL m. Wilna, Wilnoteka.lt przy wsparciu Ambasady RP w Wilnie.