Dwa pisma z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą

Szanowni Państwo,

z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą pragnę życzyć wszystkim Rodakom, którzy mieszkają poza granicami kraju, wielu nowych sukcesów i dokonań. Z każdego z nich będziemy się cieszyć ponieważ Państwa inicjatywy budują dorobek całej wspólnoty Polaków i prestiż Rzeczypospolitej. Dziękuję za pielęgnowanie polskiego języka, kultury i tradycji, za przekazywanie ich kolejnym pokoleniom, za dbałość o kontakt z Ojczyzną i promowanie jej dobrego wizerunku.

Jako Senator RP wybrany z okręgu, w którym Polonia tradycyjnie realizuje prawa wyborcze, a także przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, czuję się szczególnie zobowiązany do pracy na Państwa rzecz. Chcę, by środowiska polonijne odgrywały podmiotową i aktywną rolę w polskiej polityce. Jestem do Państwa dyspozycji i mam głęboką nadzieję, że po przezwyciężeniu epidemii będziemy regularnie odbywać polonijne konsultacje. Proszę także w tym trudnym czasie przyjąć życzenia zdrowia dla każdego z Państwa, Bliskich i całej społeczności.

Z wyrazami szacunku
Kazimierz Ujazdowski

Biuro Senatora Kazimierza M. Ujazdowskiego

www.ujazdowski.pl