In memoriam Halinie Jotkiałło

5 lat wstecz, 27 kwietnia 2015 r. do wieczności odeszła Halina Jotkiałło – współzałożycielka Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą.

Halina Jotkiałło była rodowitą wilnianką. Urodziła się 1 marca 1940 r., ukończyła słynną wileńską "Piątkę". W latach 1960-1965 studiowała filologię polską w Państwowym Instytucie Pedagogicznym (obecnie Uniwersytet Edukologii) w Wilnie. Całe swoje życie poświęciła pracy w polskich mediach na Litwie. Przez wiele lat pracowała w dzienniku "Czerwony Sztandar", następnie w "Kurierze Wileńskim", współpracowała z "Magazynem Wileńskim" i "Tygodnikiem Wileńszczyzny". Dużo pisała na ten temat starego Wilna, dzieliła się nabytą wiedzą z kolegami dziennikarzami.

Co roku, na Zaduszki, wraz z ówczesną prezes SKOnSR Alicją Marią Klimaszewską kwestowała na warszawskich Powązkach. Uczestniczyła także w wielu akcjach, mających na celu odnowę pamiątek kultury i sztuki polskiej w Wilnie: inspirowała restaurację popiersia J. Słowackiego, zamianę tablicy pamiątkowej na domu, w którym mieszkał S. Moniuszko, współorganizowała na Litwie pierwszy Konkurs Moniuszkowski, inspirowała odnowienie kapliczki św. Jacka, patronowała akcjom w obronie cmentarza na Rossie. 

Za zasługi dla kultury polskiej nagrodzona została odznaką honorową ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej", Złotym Medalem ,,Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”, Złotym Krzyżem Zasługi RP, posiadała tytuł Zasłużonego Dziennikarza Litwy.

Halina Jotkiałło spoczywa na jednym z najstarszych cmentarzy wileńskich – śś. Piotra i Pawła – tam, gdzie są pochowani Jej dobrzy znajomi i krewni.