(1915)

a) ADAMOWA SOŁTANOWA z BARONÓW BRUNNÓW LUDWIKA - hrabina, po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu dn. 11 (24) lutego 1915 r., opatrzona św. sakramentami. Msza św. za pokój Jej duszy odbędzie się 13 (26) b. m., o godz. 11-ej rano, w kościele św. Ducha. Eksportacja zwłok z mieszkania przy ul. Wielkiej Pohulance 17, odbędzie się tegoż dnia do kościoła św. Ducha, o godz. 6-ej wieczorem, pogrzeb zaś 14 (27) b. m., po nabożeństwie w tymże kościele o 11-ej rano na cmentarzu Rossa. Mąż, siostra i bracia zawiadamiają o tem krewnych i przyjaciół. (Kurier Litewski. 1915. Nr. 41, s. 1) - lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=47303

b) SOŁTANOWA LUDWIKA – w poniedziałek, 15 b. m., o godzinie 10 rano, na cmentarzu Rossa, odbędzie się poświęcenie pomnika na grobie, poprzedzone nabożeństwem za Jej duszę w miejscowej kaplicy, o czem krewnych i znajomych zawiadamia mąż. (Kurier Litewski, 1915. Nr. 153, s. 1)

BAŁZUKIEWICZ JÓZEF – artysta malarz, po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dn. 29 stycznia [1915 r.] w wieku lat 48. Eksportacja zwłok z mieszkania przy ul. Wielkiej Nr. 3 odbędzie się w poniedziałek, o godz. 6 do kościoła po-Bernardyńskiego. Nabożeństwo żałobne we wtorek o godz. 10 rano, poczem pogrzeb na cmentarz Rossa o czem zawiadamia stroskana rodzina. (Kurier Litewski. 1915. Nr. 30, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 00368, kw. 004, grób 01711 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=53923

GIECEWICZ ZENON – po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł w Wilnie dnia 3-go lutego [1915 r.], w wieku lat 45. Eksportacja zwłok z domu żałoby (zaułek Górzysty Nr. 17) odbyła się dn. 4 lutego we środę o 6-ej wieczór do kaplicy na cmentarzu Rossa. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie we czwartek 5 lutego o godzinie 10.30 w kaplicy na cmentarzu, poczem nastąpi złożenie zwłok do grobu, o czem zawiadamia przyjaciół, kolegów i znajomych stroskana żona, córka, i szwagrostwo. (Kurier Litewski. 1915. Nr. 33, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 02162, kw. 018, grób 03171 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=64843

HURCZYN ADOLF – opatrzony św. Sakramentami po długich cierpieniach zmarł dn. 19 stycznia 1915 roku. Msza św. żałobna w mieszkaniu przy ulicy Antokolskiej Nr. 6 odbędzie się 21-go, o godz. 11 30 rano. Wyprowadzenie zwłok we czwartek 22-go o godz. 10 rano do kościoła św. Ducha. Po nabożeństwie nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O tej bolesnej stracie zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych stroskana rodzina. (Kurier Litewski. 1915. Nr. 19, s. 1) - miejsce pochówku nieznaneniezachowany nagrobek2

JACUŃSKA z RAFANOWICZÓW NATALJA – po długich, lecz ciężkich cierpieniach, opatrzona Świętymi Sakramentami, zmarła 2 kwietnia 1915 roku, w wieku lat 77. Eksportacja zwłok z mieszkania przy ul. Monasterskiej Nr. 7 m. 11, w piątek dn. 3 kwietnia, o godzinie 7-ej wiecz. do kościoła Ostrobramskiego. Nabożeństwo żałobne będzie odprawione w sobotę 4 kwietnia, o godz. 11 z rana, poczem pogrzeb na cmentarzu Rossa. O tym smutnym obrzędzie zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych rodzina. (Kurier Litewski. 1915. Nr. 85, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 02930, kw. 004, grób 02251 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=5951(?)

JANKOWSKI ADAM – opatrzony św.Sakramentami, po krótkich cierpieniach zmarł 6 sierpnia 1915 r., w wieku lat 74. Pogrzeb odbędzie się w sobotę d. 8 sierpnia 1915 r. z kościoła św. Jakóba na cmentarz Rossa o godz. 11-ej rano. Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiają krewnych i znajomych córka i synowie. (Kurier Litewski. 1915. Nr. 208, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 03062, kw. 018, grób 01531 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=54403

KORWIN-PIOTROWSKA z CHRZCZONOWICZ-PIASECKICH PAULINA – po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami zmarła dn. 12 kwietnia 1915 roku, w wieku lat 82. Eksportacja zwłok z hotelu Dagmara, nastąpi dn. 13 kwietnia o godz. 6 wiecz. do kaplicy cmentarnej na Rossie. Msza św. i pogrzeb dn. 15 kwietnia, o godz. 11-ej rano, o czem zawiadamia zbolała rodzina. (Kurier Litewski. 1915. Nr. 95, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

KUNCEWICZOWA z BOBKIEWICZÓW WITOLDA – opatrzona św. Sakramentami zasnęła w Bogu dnia 26 maja 1915 roku, w wieku lat 55. Eksportacja zwłok z mieszkania ul. Zarzecze Nr. 16, do kościoła po-Bernardyńskiego odbędzie się 28 maja, o godz. 5-ej wieczorem. Nabożeństwo żałobne 29 maja, o godz. 10-ej rano, poczem nastąpi eksportacja na cmentarz Rossa. O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych, pozostali w nieutulonym żalu córki i syn. (Kurier Litewski. 1915. Nr. 137, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 04413, kw. 008, grób 00641 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=92163

LACHOWICZOWA z WAŃKOWICZÓW ANNA – po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami zasnęła w Bogu w majątku Bujwidziszkach ziemi Kowieńskiej, dnia 6 lutego 1915 r., w wieku lat 68. Eksportacja zwłok z dworca do św. Jana odbyła się dnia 11 lutego o godz. 6-ej wieczorem. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dn. 12 lutego o godzinie 11 z rana w tymże kościele, poczem nastąpi złożenie zwłok w grobach rodzinnych na cmentarzu Rossa. O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych i znajomych stroskani brat i rodzina. (Kurier Litewski. 1915. Nr. 40, s. 1) - lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=37163

LEWANDOWSKA HELENA – po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu dnia 20 marca [1915 r.] w Wilnie. Eksportacja z domu na Makarjewskiej ul. Nr. 9 do kaplicy na cmentarzu Rossa odbędzie się 24 marca, o godz. 4 po poł., a pogrzeb na tymże cmentarzu Rossa dnia 24 marca. O czem zawiadamia rodzina. (Kurier Litewski. 1915. Nr. 76, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana / niezachowany nagrobek2

MEDEKSZYNA ze STODOLNICKICH KAROLINA – uczęstniczka wypadków 63 roku, po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona św. Sakramentami, zmarła dnia 9-go czerwca 1915 r. Zwłoki zostaną złożone na cmentarzu Rossa, dnia 11 czerwca. O czem zawiadamia syn i córki. (Kurier Litewski. 1915. Nr. 150, s. 1) / http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=2061(Nowa Rossa)

PAC-POMARNACKI BOLESŁAW – zasnął po długich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, dnia 20 kwietnia 1915 r. w wieku lat 91. Wyprowadzenie zwłok z mieszkania przy ul. Sawicz Nr.11, odbędzie się we środę, 22-go kwietnia, o godz. 6 wieczorem do kaplicy na cmentarzu Rossa. Nabożeństwo żałobne odbędzie się we czwartek, 23 kwietnia o godz. 10.30 z rana, poczem nastąpi zlożenie zwłok na tymże cmentarzu. O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni w głębokim smutku synowie i wnuki. (Kurier Litewski. 1915. Nr. 104, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

PIOTROWICZ PIOTR – obywatel m. Kowna, zmarł w Wilnie, dn. 7 maja 1915 r. Nabożeństwo żałobne w kościele ś-tej Katarzyny rozpocznie się o godz. 10 rano w środę dnia 9 maja, poczem nastąpi eksportacja zwłok na cmentarz Rossa. O powyższem zawiadamia krewnych i znajomych żona. (Kurier Litewski. 1915. Nr. 120, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 13464, kw. 016, grób 01311 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=89913

PRZECŁAWSKA z KOSAKOWSKICH HELENA - zmarła w wieku lat 61 w dn. 12 kwietnia [1915 r.] o godz. 5 wiecz. Eksportacja zwłok z mieszkania przy ul. Garbarskiej Nr. 1 do kościoła św. Ducha odbędzie się we wtorek 14 kwietnia o godz. 6 wiecz. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie o godz. 10 rano we środę 15 kwietnia, poczem nastąpi eksportacja i złożenie zwłok na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamia pogrążona w smutku rodzina. (Kurier Litewski. 1915. Nr. 96, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

SKINDER KONSTANTY – po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony śś. Sakramentami, zasnął w Bogu w Wilnie, dnia 20 maja 1915 roku, w wieku lat 63. Eksportacja zwłok do kaplicy na cmentarz Rossa odbędzie się w piętek 22 maja, o godzinie 7.30 wieczorem. Nabożeństwo żałobne w sobotę 23 maja, o godzinie 9 30 rano. O tych smutnych obrzędach zawiadamia przyjaciół i znajomych stroskana rodzina. (Kurier Litewski. 1915. Nr. 131, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 15074, kw. 018, grób 02641 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=33593

SMOLKIEŃ ONUFRY – jenerał Saperów, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony śś. Sakramentami życie zakończył w dniu 1 (14) maja [1915 r.]. Wyprowadzenie zwłok z mieszkania przy. ul. Nadbrzeżnej Nr. 20, odbędzie się w niedzielę 3 (16) maja o godzinie 7 wieczorem, do kościoła Dominikańskiego. W poniedziałek 4 (17) maja po nabożeństwie żałobnem, które rozpocznie się o godz. 10.30 rano, nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni w ciężkim smutku żona, bracia i siostra. (Kurier Litewski. 1915. Nr. 114, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

WYSOCKI OLGIERD – syn aptekarza, student weterynarji IV-go kursu, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. sakramentami zasnął w Bogu dnia 3 marca [1915 r.] o godzinie 10-tej wieczorem, w wieku lat 23. Eksportacja zwłok (zaułek I Ponomarski 17) odbyła się 5 marca o godz. 6-ej wieczorem do kościoła św. Michała, pogrzeb nastąpi 6-go marca na cmentarz Rossa, o godzinie 11-ej rano, o czem zawiadamiają stroskani żona, synek, ojciec i siostra. (Kurier Litewski. 1915. Nr. 61, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 16770, kw. 018, grób 00251 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=87063

ZAGRODZKA z PASZKOWSKICH KORNELJA – wdowa, po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu dn. 12 (25) maja przeżywszy lat 69. Wyprowadzenie zwłok z mieszkania przy ul. Wileńskiej Nr. 26 do kaplicy cmentarnej na Rossie odbędzie się we środę d. 13 (26) b. m. o godz. 6-ej wieczorem, nabożeństwo żałobne zaś w powyższej kaplicy we czwartek dn. 14 (27) b. m. o godz. 10-ej z rana, poczem nastąpi pogrzeb na tymże cmentarzu. Na te smutne obrzędy zapraszają życzliwych i znajomych pogrążeni w glębokim smutku syn i córki. (Kurier Litewski. 1915. Nr. 123, s. 4) - lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=88523

 

(Nekrologi spisała Anna Orłowa, materiał opracował Dariusz Lewicki)  

 

1 - Jan Puchalski. Księgi osób spoczywających na cmentarzach wileńskich : Rossa, Bernardyński i Antokolski. Wilno-Warszawa, 2008

2 - Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski. Cmentarz na Rossie w Wilnie: niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki. Warszawa, 2017

3 - http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl projekt zrealizowany został w latach 2013-2016 przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (pod kierownictwem Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego)