(1913)

HALICKI TOMASZ ADAM - główny Inspektor Tow. Ubezp. „Wołga”, zmarł d. 29 stycznia [1913 r.] w wieku lat 54. Eksportacja zwłok z dworca kolejowego do kaplicy na cmentarzu Rossa w czwartek d. 31 stycznia o godz. 4 ½ po poł. W piątek zaś d. 1 lutego po egzekwiach o godz. 9 ½ i mszy żałobnej o godz. 10 odbędzie się pogrzeb na tymże cmentarzu. O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół, kolegów i znajomych Żona i syn. (Kurier Litewski. 1913. Nr. 26, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

Zwłoki ś. p. JARKOWSKIEGO ANTONIEGO - inżyniera komunikacji, zmarłego w Petersburgu, przywiezione będą do Wilna, w poniedziałek 25 marca o godz. 11 m. 30 rano w celu złożenia w grobach rodzinnych na Rossie. (Kurier Litewski. 1913. Nr. 69, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

JASIŃSKA LIŃCIA - córka Edwarda i Pauliny z Niewiarowskich, uczennica klasy drugiej gimnazjum Winogradowej, po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarła dnia 18 (31) stycznia 1913 roku, w wieku lat 12. Eksportacja zwłok z mieszkania przy ul. Zawalnej Nr 22 do kościoła św. Katarzyny odbędzie się w niedzielę d. 20 stycznia o g. 5 wieczorem. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się w poniedziałek o godz. 9 ½ rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. Na te smutne obrzędy pogrążeni w żalu rodzice, siostry i brat zapraszają przyjaciół, krewnych i znajomych. (Kurier Litewski. 1913. Nr. 17, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 03209, kw. 008, grób 00061 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=99893

JURGENSON ANTONI - po krótkich lecz ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami zasnął w Bogu d. 13 lutego [1913 r.] o godz. 7 ½ wiecz. Eksportacja zwłok z mieszkania przy ul. Zawalnej Nr 6 do kościoła św. Ducha (po-Dominikański) odbędzie się w piątek, d. 15 lutego, o godz. 5 po południu. W sobotę, d. 16 lutego, o godz. 10-ej rano w tymże kościele odbędzie się nabożeństwo, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa o czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych Stroskani żona i dzieci. Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą. (Kurier Litewski. 1913. Nr. 38, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

KUNCEWICZ BOLESŁAW - student-technolog, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł w Bogu dnia 18 lutego [1913 r.] w wieku lat 28. Eksportacja zwłok z mieszkania przy ul. Zarzecznej Nr 16 do kościoła po-Bernardyńskiego odbędzie się we wtorek o godz. 5 wieczór. We środę o godz. 10 rano w tymże kościele odbędzie się nabożeństwo żałobne, po którem nastąpi złożenie zwłok na cmentarzu Rossa, o czem zawiadamiają stroskani: Matka, siostry i brat. (Kurier Litewski. 1913. Nr. 41, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 04404, kw. 008, grób 00641 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=92163 (Uwaga: chociaż w bazie danych Bolesław Kuncewicz nie egzystuje, jednak w księgach osób spoczywających na cmentarzach wileńskich wskazane, że dana osoba spoczywa w grobach rodzinnych)

MIŁKOWSKI KAZIMIERZ - adwokat z Grodna, opatrzony Św. Sakramentami, zgasł w panu w Wilnie d. 25 marca 1913 roku, w wieku lat 51. Eksportacja zwłok z mieszkania przy ul. Mostowej nr 12 m 8 do kościoła św. Jerzego nastąpi we czwartek 28 marca o godz. 6 wieczorem. Nabożeństwo żałobne w piątek o godz. 10 rano, poczem pogrzeb na cmentarzu Rossie. O tej bolesnej stracie zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych Żona, dzieci i bracia. Osobno zawiadomienia rozsyłane nie będą. (Kurier Litewski, 1913. Nr. 70, s. 1) lokalizacja: nr. rzędu 05592, kw. 012, grób 05201 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=130703

SADOWSKI HENRYK - zmarł 16-go stycznia 1913 r. w wieku lat 27. Pogrzeb nastąpi dzisiaj, 18 stycznia o g. 6-ej wiecz. na cmentarzu Rossa. O tej ciężkiej stracie zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych stroskane Rodzeństwo. / Personel Wileńskiego oddziału Rosyjsko-Azjatyckiego Banku zawiadamia o śmierci nieodżałowanego kolegi ś. p. Henryka Sadowskiego. (Kurier Litewski. 1913. Nr. 15, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

ŚWIĘTORZECKA Z OSMOLSKICH ALINA - oparzona Św. Sakramentami, po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarła 8-go marca 1913 r., w wieku lat 78. Eksportacja zwłok z mieszkania przy ul. Botanicznej Nr 9 m. 6 odbędzie się we czwartek, d. 7 marca, o godz. 4-ej po południu do kościoła św. Anny. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w piątek d. 8 marca o godz. 10 ½ z rana w tymże kościele, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamiają stroskani Córka, zięć, wnuczka i wnuki. (Kurier Litewski. 1913. Nr. 54, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

TYSZKO HIPOLIT - opatrzony Św. Sakramentami po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w Wilnie w dniu 22 lutego [1913 r.], w wieku lat 79. Eksportacja zwłok z mieszkania przy ul. Wielkiej nr 30 do kościoła po-Bernardyńskiego odbędzie się w niedzielę 24-go lutego o godz. 8-ej wieczorem. W poniedziałek po nabożeństwie żałobnem o godz. 10 rano pogrzeb na cmentarzu RoSsa, o czem zawiadamia stroskana Rodzina. (Kurier Litewski. 1913, Nr. 45, s. 1) - lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=140503

WOLSKA MARJA - opatrzona Św. Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 17-go stycznia 1913 roku, w wieku lat 80. Eksportacja zwłok z mieszkania (Sopówka 7) do kościoła św. Jana dn. 20-go, w niedzielę o godz. 7-ej wiecz. Nabożeństwo żałobne w poniedziałek 21-go o godz. 9-ej rano poczem pogrzeb na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych, pogrążona w głębokim smutku Rodzina, prosząc o modlitwę za spokój Jej duszy. (Kurier Litewski. 1913. Nr.  16, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 16657, kw. 012, grób 03091http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=52533

 

(Nekrologi spisał Ireneusz Pilarczyk, materiał opracował Dariusz Lewicki)  

 

1 - Jan Puchalski. Księgi osób spoczywających na cmentarzach wileńskich : Rossa, Bernardyński i Antokolski. Wilno-Warszawa, 2008

2 - Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski. Cmentarz na Rossie w Wilnie: niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki. Warszawa, 2017

3 - http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl projekt zrealizowany został w latach 2013-2016 przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (pod kierownictwem Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego)