(1905)

GRADOWSKI ANTONI - kadet I klasy po krótkiej lecz ciężkiej chorobie opatrzony Ś.Ś. Sakramentami, zmarł w Pskowie dnia 11 listopada [1905 r.] .Zwłoki przewieziono do Wilna. Eksportacja zwłok z dworca kolei na Rossę odbyła się 12 listopada, o godz. 6 wiecz. Na żałobne nabożeństwo, mające się odbyć w kaplicy na Rossie dn.15 listopada, o godz. 8 ½ rano, następnie na pogrzeb – zapraszają znajomych i przyjaciół, matka i bracia. Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą. (Kurier Litewski, 1905. Nr. 62, s. 5) / - lokalizacja: nr. rzędu 02395, kw. 011, grób 00141 /  / http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=57163

RUMBOWICZ HENRYK - magister nauk matematycznych b. Szkoły Głównej Warszawskiej, opatrzony ś. ś. sakramentami, zasnął w Bogu d. 13 września 1905 r. Żył lat 61. Eksportacja do kościoła po-Bernardyńskiego nastąpi d. 14 września o g. 6-ej wieczorem. Nabożeństwo żałobne nazajutrz o g. 11-ej poczem wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa, o czem siostra i brat z żoną zawiadamiają przyjaciół i znajomych zmarłego. (Kurier Litewski, 1905. Nr 11, s. 3) - lokalizacja: nr. rzędu 14241, kw. 012, grób 02781 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=47173

W dniu 15 września [1905 r.] wyprowadzenie zwłok ś. p. Ks. SIDOROWICZA TOMASZA z Bujwidz do kościoła Św. Jana w Wilnie; nazajutrz po żałobnem nabożeństwie pogrzeb na Rossie (Kurier Litewski, 1905. Nr 10, s. 3) - lokalizacja: nr. rzędu 14926, kw. 016, grób 00701 /  / http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=23573

SZWYKOWSKI MICHAŁ - po długich i ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia 4 października 1905 roku opatrzony ŚŚ. Sakramentami w wieku lat 69. Został pochowany w dniu 7 b. m. na cmentarzu Rossa. (Kurier Litewski, 1905. Nr. 34, s. 3) - lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=106683

ŻARNOWSKA z FURSÓW EMILIJA - po długiej i ciężkiej chorobie zasnęła spokojnie w Bogu dnia 8-go października [1905 r.] w 80-tym roku życia w Wilnie. Po żałobnem nabożeństwie w kościele Ś-tej Katarzyny zwłoki zostały złożone na cmentarzu Rossa w poniedziałek 10-go października. Pozostali w głębokim smutku córka, syn, zięć i wnuki proszą o modlitwę za spokój jej duszy (Kurier Litewski, 1905. Nr. 34, s. 1) lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=74823

 

(Nekrologi spisała Anna Pilarczyk-Palaitis, materiał opracował Dariusz Lewicki)  

 

1 - Jan Puchalski. Księgi osób spoczywających na cmentarzach wileńskich : Rossa, Bernardyński i Antokolski. Wilno-Warszawa, 2008

2 - Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski. Cmentarz na Rossie w Wilnie: niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki. Warszawa, 2017

3 - http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl projekt zrealizowany został w latach 2013-2016 przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (pod kierownictwem Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego)