(1919)

ABRAMOWICZ WŁADYSŁAW - zmarł dn. 27-go września [1919 r.] w wieku lat 59. Nabożeństwo żałobne za spokój duszy Jego odbędzie się w kościele Bonifraterskim dn. 30-go bm. o godz. 9-ej rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku Syn, córka, zięć i wnuki. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 136, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana 

BOHUSZEWICZ KONSTANTY – po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony śś. Sakramentami, zmarł dnia 8 maja 1919 r. Eksportacja z domu żałoby przy ul. Zamkowej 5-1 na cmentarz Rossa odbędzie się w piątek, 9 maja, o g. 5 w., o czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążone w żalu żona i córki. (Dzennik Wileński, 1919, Nr. 17, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

BOLEWICZOWA z DIERDZIEJEWSKICH LUDWIKA – po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami zasnęła w Panu dn. 29 sierpnia 1919 r. w wieku lat 82. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Mostowej Nr. 25 do kościoła po-Dominikańskiego odbędzie się w sobotę dn. sierpnia o godz. 6 po poł. Nabożeństwo żałobne i tymczasowe zlożenie zwłok na cmentarzu Rossa we wtorek, dnia 2-go września. O tej bolesnej stracie zawiadamiają córki, syn, zięciowie, synowa i wnuki. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 110, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

BORODZICZ DOMINIK – dr. po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zasnął w Panu 10 czerwca 1919 roku w wieku lat 87. Zwłoki zostały pogrzebane na cmentarzu Rossa w grobach rodzinnych. O czem zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 48, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 00848, kw. 010, grób 0121http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=59083

DROZDOWSKI KAZIMIERZ – podp. 1 Komp. 6 P. p. Legjonów – zginął pod Syłgudyszkami dnia 17 maja 1919 r., przeżywszy lat 23. Pogrzeb dziś, dnia 20 maja, o godz. 4-tej po południu na cmentarz Rossa ze szpitala Czerwonego Krzyża Nr. 1 ul. Uniwersytecka 8. Pamięci Kochanego Kolegi i Przełożonego – Cześć. Oficerowie i żołnierze 1 Komp. 6 P.p. Leg. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 26, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 01807, kw. 001, grób 01661http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=135013

GRABOWSKA JADWIGA – opatrzona SS. Sakramentami oddała swą duszę anielską Bogu dnia 25-go czerwca 1919 r. W wieku lat 28, w Granżyszkach, pow. Oszmiański, Ziemia Wileńska. Zbolały brat, ksiądz Wacław Grabowski, z rodzicami i całem rodzeństwem, zaprasza krewnych i przyjaciół dla oddania ostatniej usługi najlepszej, najwierniejszej i najdroższej siostrze, córce ś. p. Jadzi 30-go czerwca r. b. o godz.3-ej z traktu Oszmiańskiego do kościoła św. Ducha. W poniedziałek nabożeństwo żałobne o godz. 10-ej rano i złożenie zwłok na cmentarz Rossa. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 57, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

HREHOROWICZ JÓZEF - obywatel ziemi Mińskiej, po krótkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia 29 listopada 1919 w wieku lat 75. Eksportacja zwłok z mieszkania przy ul. Ostrobramskiej Nr. 29 do kościoła św. Teresy (Ostrobramskiego) odbędzie się 30 listopada 1919 r. o godz. 10 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O czem krewnych i znajomych zawiadamia strapiona żona. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 185, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana / niezachowany nagrobek2

JANUSZKO (ZABIELSKI) JÓZEF - oficer P. O.W., podporucznik Wojsk Polskich, zmarł w Trokach dnia 17-go września 1919 roku w wieku lat 27. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek, dnia 19-go o godz. 11-tej z rana w kościele św. Katarzyny w Wilnie, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. O czem zawiadamia b. Komenda Naczelna P.O.W. (Dziennki Wileński, 1919, Nr. 127, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 03149, kw. 001, grób 01941 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=136153

JAROSZYŃSKI ALEKSANDER – zasnął w Bogu, opatrzony św. Sakramentami, d. 30 kwietnia [1919 r.], przeżywszy lat 65. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 1 maja w kaplicy na Rossie o godz. 9 rano, poczem nastąpi pogrzeb, o czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych stroskani żona, córki, zięciowie i wnuki. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 11, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 03172, kw. 016, grób 01141 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=28513

JELSKI KAZIMIERZ - obywatel Ziemi Grodzieńskiej, po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zmarł 23 września 1919 roku, przeżywszy lat 66. Eksportacja zwłok z mieszkania przy Placu Katedralnym 4 na Rossę odbędzie się we czwartek, dnia 25 września o godz. 4 pp. Pogrzeb odbędzie się 26 września o godz. 10 r. O czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych Rodzina. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 132, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana / niezachowany nagrobek2

KARPOWICZÓWNA AGATA - długoletnia pracowniczka na polu oświaty i filantropji społecznej, zasnęła w Bogu dnia 24-go października [1919 r.]. Eksportacja zwłok z domu żałoby (Lewy Piramont Nr. 14) do kościoła św. Jerzego odbędzie się w niedzielę, dn. 27 b. m. o godz. 2-ej po poł. Nabożeństwo żałobne dn. 27 b. m. o godz. 9-ej rano, poczem pogrzeb na cmentarzu Rossa. O tej bolesnej i nieodżałowanej stracie zawiadamia Magistrat i współpracownicy. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 159, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 03592, kw. 016, grób 01611 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=17713

KOPAŃSKA z BURYCH ZOFIA – po dłuższych cierpieniach opatrzona św. Sakramentami zmarła d. 30 czerwca 1919 roku w wieku lat 57. Eksportacja z domu żałoby (przy ul. Wileńskiej Nr. 31 m. 5) do kościoła św. Ducha odbędzie się 2 lipca o godzinie 10-tej rano. Po nabożeństwie pogrzeb na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu i smutku Matka, mąż i synowie. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 60. s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 03921, kw. 018, grób 02571 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=69323

KOPCIOWA z JUSZKIEWICZÓW ANTONINA WITOLDOWA - po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona SS. Sakramentami zasnęła w Bogu dnia 25 października 1919 roku. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w poniedziałek, dnia 27 b. m. w kościele po-Bernardyńskim. Eksportacja z mieszkania przy ulicy Kalwaryjskiej Nr. 22 na cmentarz Rossa, gdzie zwłoki zostaną czasowo złożone o godz. 4-tej po południu tegoż dnia. O tej bolesnej stracie zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni w smutku Mąż, córka i synowie. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 159, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

LUBIEŃSKI WACŁAW – doktór medycyny I ułan II Szwadronu Dywizjonu Jazdy Wileńskiej majora Dąbrowskiego, opatrzony śś. Sakramentami, zmarł na posterunku przy spełnianiu swych ciężkich obowiązków dnia 12-go bm. w Prużanie. Eksportacja zwłok z kościoła św. Jana na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają Brat i Towarzysze broni. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 25, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 04835, kw. 001, grób 00071 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=134813

Hrabina ŁUBIEŃSKA MARYA WINCENTOWA - zgasła w Bogu, opatrzona SS. Sakramentami dnia 1 listopada 1919. Stroskany mąż i dzieci proszą krewnych, przyjacół i życzliwych na wspólne modły za Jej duszę przy eksportacji zwłok z mieszkania (Uniwersytecka 2) we wtorek (4 listopada) o dziewiątej rano do kościoła Dominikanów oraz na pogrzeb dnia 5 listopada o g. 11 rano z kościoła na cmentarz Rossa. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 162, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

MAZURKIEWICZOWA HELENA - opatrzona św. Sakramentami zmarła dn. 2-go października 1919 roku w wieku lat 55. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy. ul Ignacowskiej Nr. 14 do kościoła po-Dominikańskiego odbędzie się dziś, 4-go października o godz. 6.30 rano. Po nabożeństwie pogrzeb na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku Mąż i rodzina. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 14, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

MIŚKIEWICZ KAZIMIERZ - radny m. Wilna, członek Komitetu Kredytowego Banku Tow. Spółdzielczych, zginął z ręki morderców, po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zasnął w Panu dnia 26-go grudnia 1919 roku w wieku lat 58. Wyprowadzenie zwłok z mieszkania przy ul. Mała Pohulanka d. Nr. 12 m. 6 do kościoła św. Ducha (po-Dominikańskiego) nastąpi dzisiaj, w niedzielę, 28-go grudnia, o godz. 5-tej wiecz., jutro, w poniedziałek, 29-go grudnia, o godz. 10-tej rano rozpocznie się nabożeństwo żałobne w tymże kościele, poczem odbędzie się złożenie zwłok na cmentarzu Rossa. O tych smutnych obrzędach zawiadamiają przyjaciół i znajomych, pogrążeni w glębokim smutku żona i syn. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 205, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 05671, kw. 012, grób 00411 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=125933

MUCHLIŃSKA IZA – samarytanka w szpitalu zapasowym Dywizji Lit.-Bialoruskiej w Lidzie – po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami zmarła dnia 26 sierpnia 1919 roku w wieku lat 19. Eksportacja zwłok z dworca kolejowego na Rossę odbędzie się d. 29 bm. o g. 4 pp. Nabożeństwo żałobne i pogrzeb dnia 30 o godz. 10 rano. O ciężkiej i bolesnej tej stracie zawiadamiają Matka i siostry. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 109, s. 1) - lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=104593

NARĘBSKA z KARNICKICH KONSTANCJA - po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona SS. Sakramentami, zmarła dnia 20 grudnia [1919 r.] w wieku lat 58. Eksportacja zwłok z mieszkania przy ul. S-to Jerskiej 48-4 do kościoła św. Jakuba w poniedziałek, dnia 22 o godz. 4-ej po południu. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w środę, dnia 24 o godz. 9 i pół rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku córka, synowie, zięć i wnuk. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 202, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 12295, kw. 018, grób 0016A1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=108143

NOWICKI MIECZYSŁAW – syn Antoniego i Marji z Gąsiowskich, właścicieli folwar. Pyszma pod Wilnem, ułan XI pułku, I-go szwadronu, 3-go plutonu jazdy pułkownika Beliny, opatrzony SS. Sakramentami zmarł dn. 24 maja w Wilnie i pochowany na cmentarzu Rossa. Wszystkim Pp. Oficerom i żolnierzom, którzy oddali ostanią posługę drogiemu synowi i bratu – składają serdeczne Bóg zaplać. Rodzice, siostry i brat. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 35, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 12468, kw. 001, grób 00651 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=134423

SAWICKI WŁADYSŁAW - b. długoletni pracownik W. Banku Ziemskiego, zmarł 29 czerwca [1919 r.]. Eksportacja z mieszkania przy ul. Rossa Nr. 3 i pogrzeb na cmentarz Rossa odbędzie się dn. 1 lipca o g. 10 rano. O czem zawiadamia krewnych i znajomych stroskana siostra.(Dziennik Wileński, 1919, Nr. 59, s. 5) - lokalizacja grobu nieznana

SOKOŁOWSKI JÓZEF WITOLD - sędzia Sądu Okręgowego w Wilnie, nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek, dn. 17 b. m. [1919 r.] o godz. 9.30 w kościele św. Jakóba, po czym nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O czym zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych nieutulona w żalu Rodzina. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 150, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 15243, kw. 016, grób 00771 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=38523

STRUMIŁŁO JÓZEF - ułan 1 szwadronu 13-go pułku ułanów Wileńskich zginął na polu chwały za Ojczyznę dnia 4 listopada 1919 roku w wieku lat 21. Msza żałobna za duszę poległego odbędzie się 13 listopada o godz. 11 z rana w kościele św. Jakóba, po której nastąpi eksportacja zwłok do grobów rodzinnych na Rossie, o czem zawiadamiają pogrążeni w smutku Rodzice i bracia. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 170, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 15553, kw. 008, grób 00621 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=117503

SZYSZKO ANTONI BOHUSZ - po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony SS. Sakramentami zasnął w Bogu dnia 13 października [1919 r.], przeżywszy lat 49. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dziś, t. j. we środę, 15-go o godz. 9.30 z rana w kościele św. Jakóba, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. O czem zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 149, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana / niezachowany nagrobek2

WITKOWICZOWA z PASZKIEWICZÓW STEFANJA – opatrzona śś. Sakramentami, po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zmarła dn. 21 maja 1919 r., w wieku lat 68. Wyprowadzenie zwłok (Bernardyńska 1-8) i pogrzeb na cmentarzu Rossa odbędzie się dn. 23 maja o godz. 9 i pół w kośc. po-Dominikańskim - o czem zawiadamiają Córka, zieć, wnuki i siostra. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 28, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 16480, kw. 012, grób 03401 niezachowany nagrobek2

ZARAKO-ZARAKOWSKA z MINIATÓW ZOFIA – zasnęła w Bogu dn. 25 maja [1919 r.] o godz. 6 i pół wiecz. Eksportacja zwłok odbędzie sią dnia 27 bm. o godz. 4 po poł. Na cmentarz Rossa – o czem zawiadamiają stroskani syn i córka. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 32, s. 1) - niezachowany nagrobek w katakumbach2

ZDROJEWSKI MICHAŁ - obywatel ziemski gub. Mohylowskiej, żołnierz wojsk polskich, zmarł po krótkich i ciężkich cierpieniach w szpitalu wojskowym w Święcianach dnia 10 grudnia [1919 r.] w wieku lat 32. Eksportacja zwłok ze Święcian do kościoła po-Dominikańskiego odbyła się dnia 13 grudnia. Nabożeństwo żałobne i pogrzeb na cmentarz Rossa odbędzie się w poniedziałek, dnia 15 bm. o godz. 10-tej rano. O czem zawiadamia w głębokim i nieutulonym żalu pogrążona żona z synkami. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 196, s. 1) -  lokalizacja: nr. rzędu 17135, kw. 012, grób 00061 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=79663

ZIEMKIEWICZOWA z DUDIN-BORKOWSKICH LEONJA - opatrzona SS. Sakramentami, zmarła dn. 6-go grudnia 1919 r, przeżywszy lat 36. Pogrzeb odbył się dnia 7 grudnia na Rossie. Nabożeństwo żałobne i egzekwie będą odprawione w kościele po- Dominikańskim w czwartek, dn. 11 bm. o godz. 10 rano, na które stroskany mąż, siostra i dzieci zapraszają krewnych, przyjaciół i znajomych. (Dziennik Wileński, 1919, Nr. 192, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

 

(Nekrologi spisała Anna Orłowa, materiał opracował Dariusz Lewicki)  

 

1 - Jan Puchalski. Księgi osób spoczywających na cmentarzach wileńskich : Rossa, Bernardyński i Antokolski. Wilno-Warszawa, 2008

2 - Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski. Cmentarz na Rossie w Wilnie: niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki. Warszawa, 2017

3 - http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl projekt zrealizowany został w latach 2013-2016 przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (pod kierownictwem Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego)