(1908)

BUSZYŃSKI ALEKSANDER – po ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 6 kwietnia [1908 r.], w wieku lat 74. Eksportacja zwłok z domu przy ulicy Zawalnej Nr. 14 do kaplicy na cmentarzu Rossa odbędzie się we wtorek dnia 8 kwietnia r. b., o godzinie 6 wieczorem. Nabożeństwo żałobne i pogrzeb we środę dnia 9 b. m., o godzinie 10.30 rano. Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą. (Kurier Litewski, 1908, Nr. 81, s. 1) lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=13220(?)

DŁUŻNIEWSKI KONSTANTY podpułkownik Aleksopolskiego pułku, po krótkich cierpieniach zmarł w Wilnie 3 listopada 1908 r. o godz. 10 wieczorem, w wieku lat 52. Stroskana rodzina, zawiadamiając o tej bolesnej stracie, zaprasza krewnych, przyjaciół i znajomych na wyprowadzenie zwłok z wojennego szpitala na Antokolu w piątek 7 listop. o g. 4 po poł. do kaplicy na Rossie. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w sobotę 8 list. w tejże kaplicy o g. 10 rano poczem nastąpi pogrzeb. Pokój Jego Duszy! (Kurier Litewski, 1908, Nr. 256, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

DMOCHOWSKA z ŁANIEWSKICH WOŁŁKÓW KAZIMIERA – zasnęła w Bogu dnia 25 lutego [1908 r.] w wieku lat 86. Synowie, synowe, wnukowie i prawnukowie zapraszają krewnych i znajomych na wyprowadzenie zwłok z mieszkania w. d. Ks. Ogińskich przy ul. Dominikańskiej do kościoła Św. Ducha 26 lutego na godzinę 6 wiecz. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się w tymże kościele dnia 28 lutego we czwartek o godzinie 10, po którem nastąpi pogrzeb i złożenie do grobu na cmentarzu Rossa. Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą. Pokój Jej Duszy! (Kurier Litewski, 1908, Nr. 48, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 01668, kw. 018, grób 01821 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=67203

HILCHENÓWNA PAULINA – po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zmarła d. 4-ym września [1908 r.], w wieku lat 83. Eksportacja zwłok z mieszkania przy ul. Niemieckiej Nr. 3 do kaplicy na Rossie odbędzie się w piątek o g. 7 wieczorem, a pogrzeb po nabożeństwie, w sobotę o godz. 10 rano. Pogrążona w głębokim smutku rodzina zawiadamia o tem krewnych, przyjaciół i znajomych. Pokój Jej duszy! (Kurier Litewski, 1908, Nr. 205, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 02643, kw. 012, grób 0308http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=39973

JOCHER KAZIMIERZ – po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zmarł w piątek, 6 czerwca [1908 r.], w wieku lat 48. Pogrążona w głębokim smutku rodzina zaprasza krewnych, kolegów i znajomych na nabożeństwo żałobne w kaplicy na Rossie i pogrzeb zwłok w poniedziałek, 9-go czerwca, o godz. 12-ej w południe. (Kurier Litewski, 1908, Nr. 130, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

KORSAKOWA EMILJA – wdowa po generale majorze zmarła d. 11-go grudnia [1908 r.], opatrzona św. Sakramentami. Eksportacja z mieszkania, przy ulicy Garbarskiej Nr. 5, do kościoła Ś-go Jana, odbędzie się w niedzielę, d. 14, o godzinie 6.30 wieczorem. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w poniedziałek 15-go, o godzinie 10 z rana, poczem zwłoki będą odprowadzone na cmentarz Rossa. Pokój jej duszy! (Kurier Litewski. 1908, Nr. 286, s. 1) - lokalizacja grobu nieznananiezachowany nagrobek2

KULWIŃSKI MICHAŁ – zmarł d. 29 kwietnia [1908 r.], opatrzony Św. Sakramentami. Stroskane dzieci i wnuk zawiadamiają krewnych i przyjaciół, że eksportacja z domu Nr. 3 przy zaułku Gazowym do kościoła św. Jakóba odbędzie się we środę d. 30 b. m. o godzinie 7-ej wieczorem. Żałobne nabożeństwo w tymże kościele odprawione zostanie w piątek 2 maja o godz. 10 rano. Poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. Pokój Jego duszy! (Kurier Litewski. 1908, Nr. 98, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 04399, kw. 014, grób 06881 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=17693

LASKOWSKI ADAM – nauczyciel prywatny, po krótkich cierpieniach zmarł d. 24 marca [1908 r.]. Pogrążeni w głębokim żalu: syn, córki i zięciowie, zapraszają krewnych i znajomych na nabożeństwo żałobne, odbyć się mające w kaplicy na cmentarzu Rossa, dnia 27 b. m., t. j. we czwartek, o godz. 10-ej rano, oraz na wyprowadzenie zwłok zaraz po nabożeństwie na cmentarz miejscowy. (Kurier Litewski, 1908, Nr. 71, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

MALECKA z KARSNICKICH MARJA – po krótkich cierpieniach zmarła w Rydze d. 26 listopada 1908 r., w wieku lat 49. Eksportacja zwłok z dworca kolei w Wilnie do kościoła św. Stefana nastąpi w piątek o g. 4-ej. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w tymże kościele w sobotę d. 29 listopada, o godz. 11-ej rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa, o czem zawiadamiają Stroskane dzieci. (Kurier Litewski. 1908, Nr. 275, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

PAULI ROZALJA – wdowa po generale, radcy stanu Wilhelmie Pauli, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zasnęła w Bogu, w wieku lat 78. Eksportacja zwłok w niedzielę 24 lutego [1908 r.], o godzinie 6 wieczorem, do kościoła Ostrobramskiego, z domu pod N-rem 11. Nabożeństwo żałobne za spokój jej duszy w poniedziałek 25 lutego b. r., o godzinie 10 rano – po nabożeństwie pogrzeb na Rossie. Znajomych i przyjaciół Zmarłej prosimy na pogrzeb. (Kurier Litewski. 1908, Nr. 46, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 13258, kw. 012, grób 0194A1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=92043

PIETRASZKIEWICZ JAN – doktor medycyny zmarł po ciężkich cierpieniach dnia 29-go stycznia 1908 roku, w wieku lat 60. Eksportacja zwłok z domu przy ul. Wielkiej Nr. 39 do kościoła Św. Jana w czwartek 31-go stycznia o godz. 7 wieczorem; nabożeństwo żałobne w piątek 1-go lutego o godz, 10 z rana, poczem pogrzeb w grobach rodzinnych na cmentarzu Rossa. O czem w głębokim żalu pogrążone żona i córki zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych. (Kurier Litewski. 1908, Nr. 26, s. 1) - lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=104013

a) ROSICKA WANDZIA – córka zamordowanych Bolesława i Janiny Rosickich, zmarła w Sasowie, Tambowskiej gub. w d. 26 lutego. Żyła lat 5. Opiekunowie i braciszkowie zmarłej zapraszają krewnych, przyjaciół i znajomych na eksportację z dworca kolejowego we czwartek, d. 6 marca, o godz. 10 rano na cmentarz Rossa, gdzie dzieciątko spocznie przy rodzicach. (Kurier Litewski. 1908, Nr. 54, s. 1)

b) Z powodu opóźnienia przybycia zwłok WANDZI ROSICKIEJ, córki zamordowanych Bolesława i Janiny Rosickich, zmarłej w Sasowie, Tambowskiej gubernji. dnia 26 lutego, pogrzeb odkłada się. O czem opiekunowie i braciszkowie zmarłej zapraszają krewnych, przyjaciół i znajomych na eksportację z dworca kolejowego w sobotę, d. 8 marca o godz. 10rano na cmentarz Rossa, gdzie dzieciątko spocznie przy rodzicach. (Kurier Litewski. 1908, Nr. 56, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 14141, kw. 005, grób 01351http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=53113

RUDZKI JÓZIO – syn ś. p. Aleksandra i Joanny z Gosiewskich żył lat 2,5, po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zmarł d. 5 (18) maja 1908 r. Pogrzeb na cmentarzu Rossa odbędzie się we wtorek d. 6 (19) maja, o godzinie 3 po południu, o czem zawiadamia krewnych i przyjaciół stroskana matka. (Goniec Wileński. 1908, Nr. 75, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 14194, kw. 003, grób 02881 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=51913

RUTKOWSKI FELIKS – po ciężkich cierpieniach zmarł d. 29 lutego [1908 r.]. Żona i córki zapraszają krewnych, przyjaciół i znajomych na eksportację z m. Nr. 54 w d. 37 przy ul. Wileńskiej do kościoła św. Jakóba d. 1 marca o g. 7 w. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 3 marca, poczem pogrzeb na cmentarzu Rossa. (Kurier Litewski. 1908, Nr. 52, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 14285, kw. 009, grób 03391 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=131123

Hr. WIELHORSKI WŁADYSŁAW – po krótkich cierpieniach, zasnął w Panu, dnia 16 września [1908 r.], w wieku lat 57. Eksportacja do kościoła Św. Jakóba, odbędzie się we czwartek, dnia 18 b. m., o godz. 6-ej wieczorem z mieszkania (ul. Zawalna 4); pogrzeb na cmentarz Rossa w sobotę, dnia 20-go b. m., po nabożeństwie żałobnem, które się rozpocznie o godz. 10 rano. Stroskane żona, dzieci i siostry zawiadamiają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, prosząc o modlitwę za spokój Duszy Jego. Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą. (Kurier Litewski. 1908, Nr. 215, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

 

(Nekrologi spisała Regina Filipowicz, Karolina Koroliowa, Terenia Dzikiewicz-Wrona, materiał opracował Dariusz Lewicki) 

 

1 - Jan Puchalski. Księgi osób spoczywających na cmentarzach wileńskich : Rossa, Bernardyński i Antokolski. Wilno-Warszawa, 2008

2 - Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski. Cmentarz na Rossie w Wilnie: niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki. Warszawa, 2017

3 - http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl projekt zrealizowany został w latach 2013-2016 przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (pod kierownictwem Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego)