(1916)

AWGUTOWICZ MIKOŁAJ, syn Hipolita – przemysłowiec i obywatel m. Wilna po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł dn. 11 lipca w wieku lat 56. Wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa nastąpi dn. 12 bm. o godz. 5-ej po poł. z domu I-sza Raduńska Nr. 11. O czem zawiadamia pogrążona w smutku RODZINA. (Dziennik Wileński. 1916, Nr. 132, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

BEER ze SZCZEPAŃSKICH LUDWIKA – żona taksatora lombardu miejskiego. Zmarła dnia 14 sierpnia r. b. w wieku lat 52. Nabożeństwo żałobne i pogrzeb odbędzie się na Rossie 15 sierpnia o godz. 9 rano. O smutnym tym obrzędzie zawiadamiają krewnych, znajomych i przyjaciół pogrążeni w głębokim smutku Mąż, synowie i córki. (Dziennik Wileński. 1916, Nr. 161, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

GIECEWICZOWA z BUTRYMÓW ZENONOWA JULJA – po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarła 29 czerwca [1916 r.] i w d. 30 czerwca została pochowana w grobach rodzinnych na Rossie. O czem zawiadamiają krewnych i przyjaciół Córka i Szwagrostwo. (Dziennik Wileński. 1916, Nr. 124, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

JELEŃSKA z OSKIERKÓW AMELJA– zmarła dn. 25 października, opatrzona Św. Sakramentami, w wieku lat 76. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (ul. Św. Jerska Nr. 30) do kaplicy na cmentarzu Rossa, nabożeństwo i pogrzeb odbędą się dziś, w piątek, o godz. 10-tej rano. O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych CÓRKA i ZIĘĆ. (Dziennik Wileński. 1916, Nr. 222, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 03265, kw. 016, grób 12541http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=34093

KS. KURCZEWSKI JAN – prałat kapituły wileńskiej. Zmarł dnia 30 lipca b. r. w wieku lat 62, jak rycerz Chrystusowy na posterunku. Pogrzeb odbył się dnia 31 lipca. ,,Błogosławiony sługa, którego Pan znajdzie czuwającym”. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI. (Dziennik Wileński. 1916, Nr. 149, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 04429, kw. 019, grób 00211http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=32683

MAJEWSKI MARCJAN – po długiem i ciężkiem cierpieniu zmarł nagle 20 sierpnia, w wieku lat 66. Pochowany został dn. 21 b. m. na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamia RODZINA. (Dziennik Wileński. 1916, Nr. 166, s. 1)  - lokalizacja: nr. rzędu 05030, kw. 008, grób 01151http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=117683

MINTOWT-CZYŻ WACŁAW – po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zasnął w Panu dn. 4-go grudnia 1916 r., w wieku lat 64. Wyprowadzenie zwłok z mieszkania przy ul. Ostrobramskiej Nr. 17 na cmentarz Rossa we wtorek o godz. 10 i pół rano, po czem nastąpi tamże nabożeństwo żałobne i pogrzeb. O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni w głębokim smutku ŻONA i RODZINA. (Dziennik Wileński. 1916, Nr. 254, s. 1) - lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=105043

NOWOMIEJSKA z IWASZKIEWICZÓW LUDWIKA – wdowa po lekarzu, o długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona ŚŚ. Sakramentami, zasnęła w Panu dn. 14 września. Eksportacja zwłok z domu żałoby, ul. Zawalna Nr. 8 m. 9, na cmentarz Rossa dziś, w piątek, o godz. 5-tej po poł. Nabożeństwo zaś w kościele Ś-go Jakóba o godz. 8-ej rano. O czem zawiadamia przyjaciół i znajomych SIOSTRA. (Dziennik Wileński. 1916, Nr. 186, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

PEŻARSKI MIROSŁAW – pułkownik, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł dn. 17-go listopada w wieku lat 85. Wyprowadzenie zwłok z mieszkania (Garbarska 5-28) do kaplicy na cmentarzu Rossa dziś [18 listopada], w sobotę, o godz. 9-tej rano, poczem nabożeństwo żałobne i pogrzeb. POKÓJ JEGO DUSZY! (Dziennik Wileński. 1916, Nr. 240, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana / niezachowany nagrobek2

PIOTROWICZOWA z URBANOWICZÓW KAZIMIERA – zmarła w Wilnie dn. 14 listopada 1916 roku. Pogrzebana na cmentarzu ,,Rossa”. (Dziennik Wileński. 1916, Nr. 238, s. 1) lokalizacja (?)1http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=95053

POKLEWSKI-KOZIEŁŁ KONSTANTY – obywatel ziemski gub. Wil., z majątku Wereczata, zmarł w Wilnie 4 bm. po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, w wieku lat 77. Wyprowadzenie zwłok z ul. Nadbrzeżnej 8-3 na cmentarz Rossa i złożenie tymczasowe do katakumb odbędzie się dziś, w piątek, 6 bm. o g. 11 rano. Msza żałobna będzie odprawiona w sobotę, 7 bm., o godz. 7 rano w kościele św. Ducha. Na te smutne obrzędy zapraszają krewnych i życzliwych Żona, Córka i Wnuki. (Dziennik Wileński. 1916, Nr. 204, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana, pierwotnie katakumby

RUTSKA HELENA – po ciężkich cierpieniach, opatrzona ŚŚ. Sakramentami, zasnęła w Bogu moja ukochana siostra w 39-ym roku życia, o czem donosi w ciężkim smutku pogrążony BRAT. Eksportacja zwłok nastąpi w poniedziałek, d. 18 grudnia 1916 r. o g. 4 po południu na cmentarz Rossa. Msza św. za spokój Jej duszy odbędzie się w środę 20 grudnia, o g. 10 rano w miejscowej kaplicy, poczem nastąpi złożenie zwłok w grobach rodzinnych. (Dziennik Wileński. 1916, Nr. 265, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

SAWICZ-ZABŁOCKI LUDWIK – długoletni Prezes Towarzystwa Kupców-Chrześcijan, Członek b. Rady Miejskiej – przez wiele kadencji, Członek Rady Kuratorskiej b. Szkoły Handlowej, Prezes Towarzystwa Kredytowego m. Wilna i wielu innych Stowarzyszeń Społecznych. Opatrzony ŚŚ. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach, spoczął w Panu 26 września [1916 r.]. Wyprowadzenie zwłok z domu własnego przy zauł. Druetowskim na cmentarz Rossa odbędzie się w środę, 27 września, o godz. 10-tej rano. O tym smutnym obrzędzie zawiadamiają krewnych, przyjaciół, kolegów i znajomych, pozostający w nieutulonym żalu, ŻONA, DZIECI i RODZINA. (Dziennik Wileński. 1916, Nr. 196, s. 1) - lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=91313

SIELANKOWA z JUNDZIŁŁÓW MARJA – po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zasnęła w Panu, opatrzona Św. Sakramentami w niedzielę, 22 października 1916 r., w wieku lat 62. Zwłoki pogrzebane zostały w grobach rodzinnych na Rossie w poniedziałek, 23 października. Nabożeństwo żałobne odbędzie się we środę, 25 października, o godz. 10-tej rano, w kościele Ostrobramskim. O czem zawiadamiają krewnych, znajomych i życzliwych pogrążeni w głębokim smutku Syn, Synowa, Wnuki i Siostry. (Dziennik Wileński. 1916, Nr. 219, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

SKIRMUNTÓWNA BRONISŁAWA – z Porzecza (pod Pińskiem) opatrzona Św. Sakramentami, zmarła w wieku lat 52. Eksportacja odbędzie się we wtorek, 21 listopada 1916 r., o godz. 10-tej rano, z kliniki d-ra Dembowskiego (Mała Pohulanka Nr. 9) na Rossę i tamże nabożeństwo,  oraz czasowe złożenie do grobu, o czem zawiadamia stroskana RODZINA. (Dziennik Wileński. 1916, Nr. 242, s. 1)  - lokalizacja: nr. rzędu 15081, kw. 009, grób 06651 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=126183

SZATKOWSKI JAN – technik zarządu miejskiego, zmarł dn. 21 listopada, w wieku lat 35. Msza żałobna odbędzie się dziś, 22 listopada, o godz. 10-tej rano w kościele po-Bernardyńskim. Eksportacja zwłok i pogrzeb nastąpią o g. 3 po południu z mieszkania (Zarzecze 17) na cmentarz Rossa. O czem zawiadamia krewnych, znajomych i kolegów Stroskana Rodzina. (Dziennik Wileński. 1916, Nr. 243, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

 

(Nekrologi spisał i opracował Dariusz Lewicki)

 

1 - Jan Puchalski. Księgi osób spoczywających na cmentarzach wileńskich : Rossa, Bernardyński i Antokolski. Wilno-Warszawa, 2008

2 - Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski. Cmentarz na Rossie w Wilnie: niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki. Warszawa, 2017, s. 205

3 - http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl projekt zrealizowany został w latach 2013-2016 przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (pod kierownictwem Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego)