(1917)

AUGUSTOWSKI FRANCISZEK – po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł 23 [grudnia 1917 r.]. Nabożeństwo żałobne na spokój jego duszy odbędzie się 24 grudnia, w poniedziałek, o godz. 10-ej w kościele Bonifraterskim. Eksportacja z domu żałoby (Archanielska 24) odbędzie się tegoż dnia o godz. 3-ej do kaplicy na cmentarzu Rossa. 27 grudnia, we czwartek, tamże odbędzie się nabożeństwo żałobne o g. 10 poczem nastąpi pogrzeb. Na te smutne obrzędy zaprasza kolegów, przyjaciół i znajomych pogrążona w nieutulonym żalu Żona z Dziećmi. (Dziennik Wileński. 1917, Nr. 296, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 00276, kw. 003, grób 01911 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=54463

CHOMSKA z ROSSOCHACKICH JOHANNA – po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zasnęła w Bogu dn. 15 stycznia 1917 r., w wieku lat 80. Wyprowadzenie zwłok i pogrzeb z mieszkania przy ul. Ś-to Jerskiej Nr. 46 na cmentarz Rossa nastąpi w dn. 16 bm. o godz. 10-tej rano. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 22 bm. w kościele św. Jakuba o godz. 9.30 rano. O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni w smutku SYN i SYNOWA. (Dziennik Wileński. 1917, Nr. 11, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

DZIKOWA Z MIKOSZÓW ELŻBIETA – po długich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zmarła d. 21 b. m. Wyprowadzenie zwłok, z mieszkania przy ul. Subocz Nr. 3, na Rossa nastąpi dn. 22 bm., o g. 4-ej po południu. O czem zawiadamiają krewnych i znajomych stroskani Mąż i córka. (Dziennik Wileński. 1917, Nr. 115, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 01932, kw. 012, grób 04281http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=132423

GINTOWT IGNACY – opatrzony Św. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach zmarł d. 26 bm. w wieku 54 lat. Eksportacja odbędzie się dn. 27 marca o godz. 5 po poł. z mieszkania przy ul. W. Pohulance Nr. 7 na cmentarz Rossa. Pogrzeb we środę, 28 bm., o godz. 10-tej rano. O czem zawiadamiają SIOSTRY (Dziennik Wileński. 1917, Nr. 70, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

JACYNO z TABOROWSKICH ELŻBIETA – po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 18 grudnia 1917 r., wieku lat 83. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dziś, w czwartek, 20 b. m., o g. 10 rano w kościele Ostrobramskim, poczem nastąpi eksportacja z domu przy ul. Bazyljańskiej I-4 i pogrzeb na cmentarzu Rossa. O tej bolesnej stracie zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych Córki, Zięć i Wnuczki. (Dziennik Wileński. 1917, Nr. 272, s. 1) - lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=17643

KLECZKOWSKA ze STACHOWSKICH TERESA – po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zmarła 26-go grudnia, w wieku lat 68. Nabożeństwo żałobne za duszę zmarłej odbędzie się w kaplicy Dobroczynności dziś, w piątek, 28 grudnia, o godz. 8 i pół rano. Eksportacja z domu (zauł. Montwiłłowski Nr. 19) odbędzie się tegoż dnia o godz. 2-ej po poł. na cmentarz Rossa, gdzie nastąpi i pogrzeb. O tych smutnych obrzędach zawiadamia przyjaciół i znajomych pogrążona w żalu Córka. (Dziennik Wileński. 1917, Nr. 297, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 03728, kw. 004, grób 00351 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=133623

KRZYWCOWA z BYLIŃSKICH EUFROZYNA – po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zmarła w wieku lat 64. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby, Bakszta 8, odbędzie się dziś, w niedzielę, 4 [listopada 1917 r.]., o g. 2 pp. na cmentarz Rossa. Nabożeństwo żałobne i pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 5 bm., w kaplicy na tymże cmentarzu o g. 8 i pół rano. O czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych w głębokim smutku pogrążona Rodzina. (Dziennik Wileński. 1917, Nr. 253, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 04502, kw. 006, grób 12971 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=124033

KOZARYN JAROSŁAW – b. pracownik apteki miejskiej, po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł dnia 31 października r. b. w wieku lat 27. Wyprowadzenie zwłok ze szpitala miejskiego na Ostrobramskiej oraz nabożeństwo żałobne odbędzie się o g. 10 rano w sobotę, 3 listopada, w kaplicy na cmentarzu Rossa, poczem nastąpi złożenie zwłok tamże. O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku Rodzice i koledzy. (Dziennik Wileński. 1917, Nr. 251, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

KURKUL MICHAŁ – po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zasnął w Bogu dnia 7 maja 1917 r. Wyprowadzenie zwłok z domu nastąpi dziś, we wtorek, dnia 8 maja o g. 5 po południu, pogrzeb dn. 9 maja na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych zmarłego stroskana Żona. (Dziennik Wileński. 1917, Nr. 104, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

MALINOWSKA MARJA – po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zmarła dn. 16 maja 1917 r. w wieku lat 69. Wyprowadzenie zwłok z dom przy ul. Montwiłłowskiej Nr. 22 nastąpi w piątek, dn. 18 maja, o godz. 5 po południu. Nabożeństwo żałobne i pogrzeb na Rossie odbędą się dn. 19 maja o godz. 10 rano. O czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych, pogrążona w głębokim smutku CÓRKA. (Dziennik Wileński. 1917, Nr. 112, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 05125, kw. 004, grób 01881 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=34693

MIKOSZANKA AURELJA – po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zasnęła w Bogu dn. 27 lipca [1917 r.], w wieku lat 68. Eksportacja zwłok z domu przy ul. Wielkiej Nr. 46 (Hotel Hana) odbędzie się w niedzielę, dn. 29 lipca, o godz. 6-ej wieczór na cmentarz Rossa do kaplicy, tamże nabożeństwo żałobne i złożenie zwłok do grobów rodzinnych w poniedziałek, 30 lipca, o g. 10-ej rano. BRAT. Osobne oznajmienia rozsyłane nie będą. (Dziennik Wileński. 1917, Nr. 170, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 05532, kw. 018, grób 00381 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=109673

OLESZKIEWICZOWA z PASZKOWSKICH MARJA – po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarła w wieku lat 58. Wyprowadzenie zwłok ze szpitala w Zwierzyńcu i pogrzeb na Rossie dzisiaj, 23 bm., o g. 2. Nabożeństwo żałobne w środę, 24 bm. w kościele w. Michała o g. 6 rano. O czem zawiadamia Córka. (Dziennik Wileński. 1917, Nr. 243, s. 1) - lokalizacja grobu nieznananiezachowany nagrobek2

RUMBOWICZÓWNA MARJA – po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zasnęła w Panu dn. 10-go września [1917 r.], w wieku lat 60. Eksportacja zwłok z domu żałoby, Garncarska Nr. 3 m. 2, i pogrzeb na Rossie dzisiaj, we wtorek, o godz. 4-ej po poł., nabożeństwo zaś w środę, o g. 9.30 rano w kościele św. Jakóba, o czem zawiadamia przyjaciół i znajomych Rodzina. (Dziennik Wileński. 1917, Nr. 207, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 14244, kw. 012, grób 02781 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=47203

RUTKOWSKA MARJA – po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zmarła d. 20 maja 1917 r. Wyprowadzenie zwłok, z domu przy ul. Pańskiej Nr. 4 m. 4, na cmentarz Rossa nastąpi we wtorek, dn. 22 maja, o godz. 4 po południu. O czem zawiadamiają krewnych i znajomych pogrążona w głębokim smutku Matka i Siostra. (Dziennik Wileński. 1917, Nr. 115, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

SWIDA SEDALIA – w ciężkiej chorobie opatrzona Śś. Sakramentami, zmarła dn. 29-go sierpnia, w wieku lat 82. Wyprowadzenie zwłok z mieszkania I-szy Św. Jakóbski zaułek (d. d-ra Sumorcka) na cmentarz Rossa odbędzie się dn. 30 sierpnia o g. 6-ej wieczorem, poczem nastąpi pogrzeb. Nabożeństwo żałobne o spokój jej duszy odbędzie się w piątek d. 31 sierpnia w kościele św. Jakóba o godz. 10-ej rano. O czem zawiadamiają stroskani krewni i przyjaciele. (Dziennik Wileński. 1917, Nr. 197, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

TOŁŁOCZKOWA z KUCZEWSKICH ANTONINA – po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zasnęła w Bogu dn. 20 sierpnia 1917 r., w wieku lat 29. Wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa odbędzie się dziś, 22 bm., o godz. (?) ze szpitala w Zwierzyńcu. O czem zawiadamiają Mąż i syn. (Dziennik Wileński. 1917, Nr. 190, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

TYSSER FERDYNAND – po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł 8 [listopada] 1917 r. Eksportacja z domu (zauł. Nikodemski Nr. 9) do kaplicy na cmentarz Rossa odbędzie się dziś, w piątek, 9 listopada o g. 3 pp. Nabożeństwo żałobne i pogrzeb tamże w sobotę o godz. 10-ej rano. Na te smutne obrzędy zaprasza przyjaciół i znajomych pogrążona w głębokim smutku Żona. (Dziennik Wileński. 1917, Nr. 257, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 06033, kw. 011, grób 08181 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=25423

WĘSŁAWSKI MICHAŁ – b. prezydent miasta Wilna, b. prezes koła Litwy i Rusi II-ej Dumy Państwowej, zmarł po krótkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, dnia 22 sierpnia 1917 roku. Wyprowadzenie zwłok z mieszkania (ul. Niemiecka Nr. 3) do kościoła ś-go Jana odbyło się dnia 23-go, w czwartek, o godz. 7-ej po południu, zaś 24-go, w piątek, odbędą się egzekwie o godz. 10-ej rano, oraz Msza żałobna o godz. 11-ej nastąpi eksportacja i pogrzeb na cmentarz Rossa.  O czem zawiadamia w głębokim smutku pogrążona RODZINA. (Dziennik Wileński. 1917, Nr. 192, s. 1) lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=108363

 

(Nekrologi spisał i opracował Dariusz Lewicki)

 

1 - Jan Puchalski. Księgi osób spoczywających na cmentarzach wileńskich : Rossa, Bernardyński i Antokolski. Wilno-Warszawa, 2008

2 - Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski. Cmentarz na Rossie w Wilnie: niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki. Warszawa, 2017, s. 205

3 - http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl projekt zrealizowany został w latach 2013-2016 przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (pod kierownictwem Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego)