(1925)

BAGIEŃSKI PIOTR – Dr. po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zmarł 10 lipca [1925 r.] w wieku lat 71. Eksportacja z domu żałoby (ul. Witoldowa 34) do Kościoła Niepokalanego Poczęcia N.M.P. (na Sołtaniszkach) nastąpi w niedzielę 12 lipca o godz. 7 wiecz. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w tymże kościele w poniedziałek o godz. 9, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O czem krewnych, przyjaciół i znajomych zawiadamiają pogrążeni w smutku żona i synowie. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 155, s. 1) - lokalizacja grobu nieznananiezachowany nagrobek2

BANDERSKI JÓZEF BRONISŁAW – komisarz P. P., komendant Okr. Szkoły Polic. Okr. Wileńskiego i por. Rezerwy W. P., - zmarł po długich i ciężkich cierpieniach dnia 13 b. m., w wieku lat 33. Eksportacja zwłok z kościoła Serca Jezusowego przy ulicy Wiwulskiego, na cmentarz na Rossie, nastąpi dnia 15 b. m. po Mszy św. żałobnej, o godz. 10 rano, na który to smutny obrzęd zaprasza kolegów, przyjaciól i znajomych zmarłego stroskana żona i rodzina. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 236, s. 1) - lokalizacja grobu nieznananiezachowany nagrobek2

BARANOWSKI JÓZEF – po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w dniu 11-go grudnia 1925 roku przeżywszy 76 lat. Wyprowadzenie zwłok odbędzie się w niedzielę 13 go grudnia o godzinie 3-ej po poł. z domu przy ul. Młynowej 19 m. 1 (na Zarzeczu), do kaplicy na cmentarzu Rossa, gdzie odbędzie się w dniu 14-go grudnia o godz. 9-tej nabożeństwo żałobne, poczem nastąpi pogrzeb. Córki, synowie i zięciowie. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 286, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

BEKIER JAN IGNACY – emeryt, po krótkich cierpieniach zmarł w dn. 19 października 1925 r. przeżywszy lat 79. Przeniesienie zwłok z domu żałoby przy ul. Wielkiej Nr. 24 do kościoła św. Jana i nabożeństwo żałobne odbędzie się w środę dn. 21 b. m. o godz 9-tej rano, poczem nastąpi eksportacja zwłok na cmentarz Rossa. O czem zawiadamia krewnych, przyjaciól i znajomych pozostała w smutku rodzina. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 241, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

BOCIARSKA z CHRYSTOWSKICH BOGUMIŁA – opatrzona św. Sakramentami zmarła w Warszawie dnia 11-go czerwca 1925 r. przeżywszy lat 79. Eksportacja zwłok odbędzie się z dworca kolejowego w Wilnie na cmentarz Rossa dziś w niedzielę dn. 14 czerwca o godz. 8.30 rano. Nabożeństwo w Kaplicy Cmentarnej i pogrzeb w poniedziałek 15-go czerwca o godz. 9.30 rano. O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku córki, synowa, zięciowie, wnuczki i wnuczkowie. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 133, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 00724, kw. 005, grób 00831 / miejsce pochówku niezachowane

BRZEZIŃSKI WACŁAW – artysta muzyk, po krótkich cierpieniach zmarł dnia 29 kwietnia 1925 roku w wieku lat 41. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Rudnickiej 5 na cmentarz Rossa nastąpi dziś dn. 30 kwietnia o godz. 4-tej po poł. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek dnia 1 maja o godz. 10 rano w kaplicy na cmentarzu Rossa. Na które zaprasza Zarząd Związku Muzyków. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 97, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 01182, kw. 005, grób 00931 / miejsce pochówku niezachowane

BRZOZOWSKI KAROL - nauczyciel opatrzony św. Sakramentami zmarł 13 go grudnia [1925 r.] w wieku lat 26. Przewiezienie zwłok z Olkienik do kaplicy na cmentarzu Rossa, odbędzie się 17.XII wieczorem. Pogrzeb i nabożeństwo żałobne (w kaplicy na Rossie) dnia 18-go b.m. o godz. 9-ej rano. O czem zawiadamia stroskana żona i rodzeństwo. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 289, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

BUJWID OLGIERD – obywatel ziemski, ziemi Wileńskiej po długich i cieżkich cierpieniach opatrzony św. Sakramentami zasnął w Panu dnia 3 go maja 1925 roku w wieku lat 36. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Starej 26, m. 1 na cmentarz Rossa nastąpi w dniu 5-go maja 1925 r. o godz. 5 po poł. Nabożeństwo żałobne w dniu 6 maja o godz. 7 m. 30 rano w kościele Niepokalanego Poczęcia na Zwierzyńcu. Na smutne te obrzędy zaprasza krewnych, przyjaciół i znajomych rodzina. Dziennik Wileński, 1925, Nr. 101, s. 1) -  lokalizacja: nr. rzędu 00999, kw. 014, grób 03881 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=57153

BULSKA z DANISZEWSKICH JADWIGA – żona ppor. 83 p.p. po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami zmarła dnia 15.II.25 przeżywszy 26. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 17.II.25 o godz. 9-tej w kościele parafjalnym św. Rafała, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa, o czy zawiadamiają mąż, córka, wuj, siostra i brat. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 39, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 01045, kw. 004, grób 021411 (?) / miejsce pochówku niezachowane

CHARMAŃSKI ZDZISŁAW - dyrektor Państwowej Szkoły Technicznej, Członek Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie po krótkich cierpieniach opatrzony św. Sakramentami zmarł dnia 6-go sierpnia [1925 r.] w wieku lat 65. Eksportacja zwłok z mieszkania (Rzeczna 11) do kościoła Serca Jezusowego w piątek 7-VIII o godz. 6-tej, nabożeństwo żałobne w sobotę o godz. 9-tej, wyprowadzenie zwłok na cmentarz na Rossie tegoż dnia o godz. 6-tej wieczór. O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku żona i dzieci. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 178, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 01372, kw. 013, grób 03491 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=141463

CHOMICZEWSKI WACŁAW – prowizor Farmacji, właściciel apteki, po krótkich cierpieniach zmarł w folw. Zacisze, z. Wil., dn. 15-go b. m. [1925 r.] w wieku lat 49. Przewiezienie zwłok z Zacisza do kaplicy św-go Jakóba na Łukiszkach, odbędzie się we czwartek 17-go b. m. o godz. 8-ej rano. Nabożeństwo żałobne w tymże kościele odprawione zostanie w piątek dnia 18-go b. m. o godz. 9.30 rano. Pogrzeb zaś tegoż dnia o g. 4-ej po poł. na cmentarzu Rossa. O tych smutnych obrzędach zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych rodzina. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 212, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana / niezachowany nagrobek2

CYRANOWICZ ALEKSANDER – glówny skarbnik Wileńskiego Banku Rolniczo-Przemysłowego – po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Sakramentami świętymi zmarł 10 czerwca 1925 roku. Eksportacja zwłok z Kliniki Uniwersyteckiej na Antokolu odbędzie się 12 b. m. o godzinie 8-mej rano do kościoła św. Jana, poczem nastąpi nabożeństwo żałobne o godz 9-tej rano. Odprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa odbędzie się tegoż dnia o godzinie 5-tej po południu. O czem zawiadamia Rada i Zarząd Wileńskiego Banku Rolniczo-Przemysłowego i koledzy. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 131, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 01533, kw. 004, grób 01841 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=36573

CZEJDO FRANCISZKA – przełożona lecznicy ocznej pod wezw. św. Józefa ul. Tyzenhauzowska 16 po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona ś. Samentami zmarla dn. 23 lutego 1925 r. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w miejscowej kaplicy we czwartek, 26 lutego o godz. 10-tej rano, poczem wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. Zarząd Leczniczy. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 46, s.1) - lokalizacja grobu nieznana

DOWNAROWICZ ERAZM – po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 28 kwietnia 1925 r. w wieku lat 71. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele po-Trynitarzy na Antokolu dn 30 b. m. o godz. 9 rano. Po nabożeństwie pogrzeb na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamia pogrążona w smutku rodzina. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 96, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 01767, kw. 016, grób 02041 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=21563

Ks. ELLERT JULJUSZ ALOIZY - proboszcz kościoła św. Jana – po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 16.XI [1925 r.] w wieku lat 59, kapłaństwa 36. Eksportacja zwłok z domu żałoby do kościoła św. Jana we środę 18-go listopada o godzinie 4-tej po poł. Nabożeństwo żałobne w czwartek 19.XI o godzinie 9-tej rano, po którem przeniesienie zwłok na cmentarz Rossa. Reguiescat in Pace! (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 265, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 01971, kw. 017, grób 00331 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=49703 

GRĄDZKI JÓZEF - ksiądz, b. Kapelan W.P., kierownik zakładu wychowawczo-poprawczego dla nieletnich w Wielucianach zmarł dnia 8- go b. m. [1925 r.] tragiczną śmiercią w Wielucianach. Pogrzeb po przewiezieniu zwłok na główny dworzec kolejowy odbędzie się z dworca na cmentarz Rossa o godz. 1 m. 28 pp. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 130, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana / niezachowany nagrobek2

HRYCEWICZ vel GRYCEWICZ z SAKOWICZÓW MARJA - po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona św. Sakramentami zasnęła w Bogu o godz. 10 rano dnia 20 lutego 1925 r. w wieku lat 78. Eksportacja zwłok z kliniki przy szpitalu św. Jakóba na cmentarz Rossa odbędzie się dnia 21 lutego o godz. 2 pp. Nabożenstwo żałobne za spokój duszy odbędzie się o godz. 8 rano dn. 23 lutego w kościele św. Jakóba. O czem zawiadamiają krewnych i znajomych pogrążeni w smutku synowie, synowe, wnuki i wnuczki. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 43, s. 1) - lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=31173

IWANOWSKA ze SKINDERÓW JADWIGA – wdowa po doktorze medycyny zasnęła w Bogu dn. 4-go listopada [1925 r.]. Eksportacja zwłok (ul. Zawalna 8, m. 2) na cmentarz Rossa dn. 6 list. o godz. 5 wiecz. Nabożeństwo żałobne i pogrzeb dn. 7-go o g. 10 rano. O czem zawiadamiają stroskani córka, synowie, rodzina. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 256, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

JAMONTOWICZ DOMINIK – po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami zmarł dn. 20-go kwietnia [1925 r.] w wieku lat 54. Eksportacja zwłok z domu żaloby (Zakretowa 26) do kościoła Serca Jezusowego odbędzie się o godz. 6-tej wieczór. Nabożeństwo żałobne odprawione będzie 22-go kwietnia o godz. 8 rano, pogrzeb zaś odbędzie się tegoż dnia o godz. 5 pop. Na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamiają żona, córka i syn. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 89, s. 1) -  lokalizacja: nr. rzędu 03000, kw. 013, grób 07731 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=43553

JANKOWSKI JAN – nauczyciel Gimnazjum Państwowego im. J. Lelewela zmarł śmiercią tragiczną w dniu 7 maja 1925 r. w wieku lat 31. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Jakóba w dn. 8 b. m. o godz 8.30 rano. Złożenie zwłok na cmentarzu Rossa tegoż dnia o godz. 5 po poł. O czem zawiadamia krewnych, przyjaciół, znajomych, kolegów i uczniów rodzina zmarłego. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 104, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 03069, kw. 003, grób 01301 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=74303

1-o voto JANOWSKA, 2-o voto MIKULSKA z TUROWICZÓW FRANCISZKA - ur. d. 24. XI. 1848 r. po ciężkich cierpieniach męczeńskiego życia, zaopatrzona św. sakramentami, spoczęła w Panu d. 4. IV. 1925 r. Wyprowadzenie zwłok z domu przy ul. Zamkowej 24 do kościoła św. Anny odbędzie sie d. 5. IV b. r. o godz. 6 w. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie przy zwłokach dn. 7. IV b.r. o godz. 10, po nabożeństwie pogrzeb na cmentarz Rossa. O czem przyjaciół i znajomych zawiadamia rodzina. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 79, s. 1) - lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=34453

JENTYSOWA Z PEREŚWIET SOŁTANÓW AMELJA – po długich i ciężkich cierpieniach zmarła dn. 15-VII b.m. [1925 r.] Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 17.VII o godz. 9-tej rano w kościele Serca Jezusowego. Eksportacja z kościoła Serca Jezusowego na cmentarz Rossa tegoż dnia o 5 pp. O czem zawiadamiają Krewnych, Przyjaciól i Znajomych córki i synowie. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 160, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

JURCEWICZ WITOLD WALERJAN – kupiec miasta Wilna, długoletni członek Cechu Piekarzy, długoletni członek i założyciel gniazda „Sokół“ (polskiego T-wa Gimnastycznego „Sokół“ w Wilnie) zmarł nagle dnia 2 czerwca [1925 r.] w wieku lat 69. Eksportacja zwłok z domu
żałoby przy ul. Tatarskiej 17-2 do kościoła św. Trójcy odbędzie się dn. 3 o g. 7. Pogrzeb na cmentarz Rossa odbędzie się następnego dnia o g. 9 rano. O czem zawiadamiają stroskani syn, siostra, siostrzenica. Zarząd T-wa Gimn. „Sokół“ w Wilnie, wzywa wszystkich członków do wzięcia udziału w eksportacji zwłok ś. p. Witolda Jurcewicza z mieszkania ul. Tatarska Nr. 17 w dniu 3-go czerwca o godz. 7-ej wieczorem. Zbiórka mundurowych Druhen i Druhów w lokalu gniazda o godzine 6.30. Czołem Zarząd. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 124, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

KARWOWSKI LUCJAN STANISŁAW – zmarł w nocy 13-go listopada [1925 r.] w wieku lat 69. Eksportacja zwłok do kościoła św. Jakóba w niedzielę o godz. 7-ej wieczorem. Msza Św. W poniedziałek o godz. 8 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamiają pogrążeni w smutki Żona, Córka i Synowie. (Słowo. 1925. Nr. 262, s. 3) - lokalizacja: nr. rzędu 03603, kw. 005, grób 01691 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=48523

KARPAN-KOZŁOWSKI EUGENJUSZ - doktor medycyny i filozofji zmarł w dniu 15 czerwca [1925 r.] w wieku lat 39. Wyprowadzenie zwłok z Kliniki Uniwersyteckiej-Nowogródzka 15 odbędzie się w dn. 19 czerwca o godz. 8-mej rano do kościoła Wszystkich Świętych, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku żona i siostry. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 137, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

KOPAŃSKI MICHAŁ – po krótkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia 2-go września [1925 r.] w wieku lat 72. Eksportacja zwłok z domu żałoby (ul. Wileńska 81) do kościoła św. Ducha nastąpi dn. 4-go września o g. 5-tej po połud. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 5-go września o godzinie 8.30 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamiają Krewnych, Przyjaciól i Znajomych synowie. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 201, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 03923, kw. 018, grób 02571 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=69323

LESIECKA z LIPNICKICH JADWIGA – zmarła nagle dnia 23-go listopada [1925 r.] w wieku lat 50. Nabożeństwo żałobne odbędzie się we czwartek 26.XI w kościele po-Bernardyńskim o godz. 9.30 rano, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarz Rossa. O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciól i znajomych, pogrążeni w głębokim żalu mąż, dzieci, siostry, brat i bratowa. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 271, s. 1) - niezachowany nagrobek w katakumbach2

MARQUITAN IGNACY – ojciec z zakonu O.O. Bonifratrów zmarł dnia 4 czerwca [1925 r.] w wieku lat 58. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 6 czerwca o godz. 9.30, o 10-tej eksportacja zwłok przez J.E. Biskupa Bandurskiego na cmentarz Rossa. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 127, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 05234, kw. 011, grób 02421 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=117903

MIKULSKI ANTONI FELIKS – doktor medycyny, profesor zwyczajny psychjatrii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, b. prezes Wileńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychjatrycznego, zmarł nagle w nocy z dnia 13 na 14 kwietnia [1925 r.] w wieku lat 53. Eksportacja z mieszkania przy ulicy Antokolskiej Nr. 54 do kościoła św. Anny odbędzie się w czwartek dnia 16- go kwietnia o godz. 4 po południu. Nabożeństwo żałobne w piątek o godz. 10 rano, następnie pogrzeb na cmentarzu Rossa. Pozostali w rozpaczy żona, syn i córka. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 84, s.1) - lokalizacja: nr. rzędu 05540, kw. 011, grób 00451 / http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=59473

MOHILA-STANKIEWICZ MIROSŁAW-SYLWERJUSZ - b. urzędnik dyrekcji Wileńskiej P.K.P. po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zmarł dn. 2 b.m. [1925 r.] w wieku lat 72. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby ul. Stalowa 5 do Kościoła Wszystkich świętych odbędzie się dziś, we środę 4 b. m. o godz. 9 z rana, gdzie odprawione zostanie nabożeństwo żałobne. Eksportacja na cmentarz Rossa tegoż dnia o godz. 4 po poł. Zawiadamiając o powyższem zapraszają na te smutne obrządki siostrzeniec i koledzy. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 28, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

MRAJSKA z KOWALEWSKICH LUDWIKA – doktorowa opatrzona św. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu dnia 1 sierpnia 1925 r. przeżywszy lat 59. Eksportacja zwłok z domu żałoby (Tyzenhauzowska 4) do kaplicy na cmentarzu Rossa odbędzie się w poniedzialek 3 sierpnia o godz. 6 i poł, zaś złożenie zwłok w grobach rodzinnych we wtorek o 9 rano po skończonem nabożeństwie, na które zapraszają stroskani synowie, siostra i bracia. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 174. s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

NIEWIAROWSKA ANNA – felczerka Szp. ś-go Jakóba i b. Studentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego – po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona św. Sakramentami zasnęła w Bogu dnia 8 października przeżywszy lat 42. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 10 października t. j. w sobotę o godz. 9 z rana w kościele św. Jakóba, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa o godz. 3.30 po poł. O czem zawiadamiają krewnych i znajomych współpracownicy Szpitala ś-go Jakóba. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 232, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 12402, kw. 018, grób 00671 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=40333

ODLANICKI-POCZOBUT CZESŁAW – po krótkich cierpieniach zmarł d. 18 sierpnia [1925 r.]. Eksportacja zwłok ze szpitala ś-go Jakóba do Kościoła ś-ej Teresy (przy Ostrej Bramie) nastąpi d. 21 b. m. o g. 6 po poł. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie d. 22 b. m. o g. 9 rano poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa do grobu tymczasowego. Na te smutne obrzędy zapraszają krewnych, znajomych i życzliwych brat, bratowa i rodzina. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 189, s. 1) - niezachowany nagrobek w katakumbach2

PAC-POMARNACKI MIECZYSŁAW – prezes Stowarzyszenia Kupców i Przemysłowców Chrześcijan m. Wilna, Członek Rady Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego zmarł dn. 15 października [1925 r.] w wieku lat 62. Eksportacja zwłok z domu żaloby ul. Rossa Nr. 10 na cmentarz Rossa i pogrzeb odbędzie się w sobotę dn. 17 b. m. o godz. 4-tej po poł. Nabożeństwo za spokój duszy zmarłego odprawione zostanie w Kościele OO. Bonifratrów w poniedzialek dn. 19.X r. b. o godz. 10 rano. Na te smutne obrzędy zapraszają Krewnych, Przyjaciól i znajomych stroskani żona, brat i siostra, Stowarzyszenie Kupców i Przemysłowców Chrześcijan m. Wilna zaprasza całe kupiectwo wileńskie. (Dziennik Wilenński, 1925, Nr. 238, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 13155, kw. 013, grób 05881http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=823

PIEŚLAK MICHAŁ - po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony św. Sakramentami zasnął w Panu dnia 23 lipca 1925 roku przeżywszy 81 lat. Eksportacja zwłok z domu żaloby (Bakszta 6) nastąpi dnia 25 lipca o godz. 6 wieczorem do kaplicy na Rossie. Nabożeństwo żałobne i pogrzeb odbędzie się dnia 27 lipca o godz. 9 rano. O czem krewnych ,przyjaciół i znajomych zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku syn, synowa i wnuczki. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 167, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 13424, kw. 012, grób 02351niezachowany nagrobek2

PIEŚLAK RYSZARD EDWARD - po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami zasnął w Panu dnia 2-go września 1925 r. przeżywszy lat 48. Wyprowadzenie zwłok ze szpitala na Wilczej Łapie, odbędzie się we czwartek 3-go b. m. o g. 4-tej po poł. na cmentarzu Rossa. Nabożeństwo żałobne oraz pogrzeb w sobotę 5-go b. m. o godz. 9-tej. O czem zawiadamiają przyjaciół i znajomych pogrążone w głębokim smutku żona i córki. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 200, s. 1) - lokalizacja (?)1 niezachowany nagrobek2

PIETRASZKIEWICZOWA z PARCZEWSKICH TEKLA - po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona św. Sakramentami zmarła 2 września 1925 r. w wieku lat 63. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (ul. Żeligowskiego 1-19) do kościoła po-Dominikańskiego odbędzie się w piątek, 4-go września o godz. 6-tej wiecz. Nabożeństwo żałobne w tymże kościele w sobotę, 5-go września, o godz 10-ej rano poczem pogrzeb w grobach rodzinnych na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamiają, pogrążeni w głębokim żalu córki, siostra i wnuki. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 201, s. 1) - lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=104013

a) PIŁSUDSKA z KOZIEŁŁ-POKLEWSKICH TEKLA - po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarła dn. 8 września [1925 r.]. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (ul. Mostowa 5) do kościoła św. Jakóba odbyło się wczoraj dn. 9 b.m. o g. 6-ej wiecz. Nabożeństwo żałobne w tymże kościele dziś dnia 10 b.m. o godz. 9 m. 30, poczem pogrzeb na cmentarzu Rossie. Pogrążeni w głębokim żalu Siostry i Rodzina. (Słowo. 1925, Nr. 205, s. 2)

b) PIŁSUDSKA z KOZIEŁŁ-POKLEWSKICH TERESA – po krótkich cierpieniach zasnęła w Bogu dnia 8 września 1925 r. w wieku lat 53. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dziś we czwartek 10-IX o godz. 9 i poł, poczem odprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. Siostry, Szwagrostwo i Bratowa. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 206, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 13509, kw. 009, grób 06191http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=125823

PIPER KONSTANTY – współwłaściciel firmy „K. Sztrall“ po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony św. Sakramentami zasnął w Panu dnia 20 [kwietnia 1925 r.] w wieku lat 41. Eksportacja zwłok z domu żałoby, Literacka 11, do kościoła po Bernardyńskiego odbędzie się dnia 21 kwietnia ogodz. 7-ej wieczór. Nabożeństwo żałobne w tym kościele, dnia 22 kwietnia o godz. 10 rano, poczem pogrzeb na cmentarzu Rossa. Na te smutne obrzędy swego nieodżałowanego kolegi zapraszają krewnych i znajomych wspólnicy firmy „K. Sztrall“. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 89, s. 1) - lokalizacja grobu nieznananiezachowany nagrobek2

PODWIŃSKI ZACHARJASZ WINCENTY – cechmistrz cechu rzeźników i wędliniarzy w Wilnie – opatrzony św. Sakramentami po długich i cieżkich cierpieniach zmarł dn. 28-go grudnia [1925 r.] w wieku lat 72. Eksportacja zwłok odbędzie się dnia 30-go grudnia o godz. 4-tej wieczór z domu żałoby (ul. Archanielska Nr. 27) do kościoła W. Świętych. Nabożeństwo żałobne w tymże kościele we czwartek o godzinie 9 rano, poczem pogrzeb na cmentarzu Rossa w grobach rodzinnych. O czem zawiadamia stroskana rodzina. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 296, s. 1) - lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=130573

a) RADWAN-PRZYGODZKA IZABELLA - słuchaczka Wydziału Sztuk Pięknych U.S.B. po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zasnęła w Bodu dnia 8 listopada [1925 r.] w wieku lat 21. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Bakszta Nr 10 m.4 do kościoła św. Jana, kaplicy Matki Boskiej, dn. 11 b.m. o godz. 10 rano poczem nastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają krewnych i znajomych pogrążeni w głębokim smutku Rodzice Babka, Siostra i Bracia. (Słowo. 1925. Nr. 257, s. 3)

b) RADWAN-PRZYGODZKA IZABELLA - studentka II-go r. Architektury W.S.P.U.S.B., członek Koła Słuchaczy Wydz Szt. P.U.S.B. po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Bogu dnia 8-go listopada [1925 r.] w wieku lat 21. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Bakszta 10, m. 4, do kościoła św. Jana odbędzie się 10-go b. m. o godz. 16.30. Nabożeństwo żałobne w kościele św. Jana, kaplicy Matki Bożej, dnia 11-go b. m. o godz. 10-ej rano, poczem nastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają krewnych i znajomych pogrążeni w głębokim smutku rodzice, babka, siostra i bracia. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 258, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 13883, kw. 002, grób 00091 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=123433

ROUBINA z KLIMONT-KLIMOWICZÓW ZOFJA – wdowa po ś.p. Lucjanie weteranie 63 r. Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona św. Sakramentami zasnęła w Bogu dn. 20 grudnia 1925 r. w wieku lat 67. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 23-go b.m. o godz. 9 rano w kościele św. Ducha przy ul. Dominikańskiej, poczem nastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciól i znajomych pogrążeni w głębokim smutku synowie, córka, siostry, synowe, zięć i wnukowie. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 293, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana / niezachowany nagrobek2

RUDZIŃSKI PIOTR – organista kościoła Porudomińskiego po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dn. 25 stycznia [1925 r.] w wieku lat 38. Eksportacja zwłok z Kliniki Un. St. Bat. do kaplicy na cmentarzu Rosa odbędzie się we wtorek dn. 27 stycznia o godz. 4 pop. Nabożeństwo żałobne dnia następnego o godz. 9-tej rano, potem zaś pogrzeb. Na te smutne obrzędy zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych pogrążona w głębokim smutku żona i dzieci. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 21, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 14219, kw. 006, grób 17941 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=96663

SADOWSKA EUGENJA – zmarła 14 grudnia 1925 r. Pogrzeb 17 grudnia o godz. 9-ej rano na cm. Rossa, po nabożeństwie w kaplicy, rodzina. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 288, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 14739, kw. 011, grób 06511 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=996

SALMONOWICZ STANISŁAW – syn ś. p. Kajetana i Benedykty z Rozenów urodzony w r. 1851 w maj. Gudziszkach ziemi Kowieńskiej, opatrzony Ś. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu w dn. 22 maja 1925 r. Eksportacja zwłok ze szpitala na Antokolu do kaplicy na cmentarzu Rossa nastąpi w dn. 24 maja o godz. 5 po poł. Nabożeństwo oraz pogrzeb tamże 25 maja o godz. 9-ej rano.
O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni w głębokim smutku. Żona, dzieci i wnuki. (Słowo. 1925. Nr 116, s. 3) - lokalizacja grobu nieznana / niezachowany nagrobek2

SOROKO ADAM – po dłuższej i ciężkiej chorobie opatrzony św. Sakramentami zasnął w Bogu dnia 28 maja [1925 r.] w wieku 55 lat. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Sierakowskiego Nr. 14-3 odbędzie się dnia 29 maja o godz. 5-tej na cmentarz Rossa. Pogrzeb, dnia 30 o godz. 9-tej rano. O czem zawiadania stroskana żona. (Dziennik Wileński, Nr. 121, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 15285, kw. 011, grób 05861 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=5473

SUBOCZ MICHAŁ – członek Stowarzyszenia Mierniczych Polskich w Wilnie po długich i cieżkich cierpieniach zmarł w dniu 19 maja 1925 r. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Jakóba dnia 22 maja o godz. 9.30. Eksportacja zwłok na cmentarz Rossa nastąpi po
nabożeństwie. O czem zawiadamia Członków i Kolegów Zarząd Stowarzyszenia. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 115, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 15598, kw. 012, grób 05141 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=130633

TROCHLECKI IGNACY – Członek Chrześcij. Stowarzyszenia Właścicieli Fachowych Pralni, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami zasnął w Panu dn. 4.XI [1925 r.] w wieku lat 56. Eksportacja zwłok z domu żałoby (ul. 3-go maja 17) do kościoła św. Jakóba odbędzie się 5-go listopada o godz. 6-ej wieczór. Nabożeństwo żałobne odbędzie sie dn. 6.XI r. b. o godz. 9.30 rano. Pogrzeb na cmentarzu Rossa tegoż dnia o godz. 3. 30 pop. O czem zawiadamia Krewnych i Przyjaciół Zarząd Chrześcij. Stow. Wl. Fach. Pralni. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 254, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 15931, kw. 008, grób 08801 / http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=97373

WERESZCZAK STEFAN – obywatel ziemi Nowogródskiej syn ś. p. Stefana i Franciszki z Grabowskich po krótkich cierpieniach opatrzony św. Sakramentami zasnął w Bogu dnia 27 stycznia 1925 roku. Eksportacja zwłok z domu żałoby (Ad. Mickiewicza 5) do kościoła św. Ducha odbędzie się o godzinie 4 po południu dnia 29 stycznia r. b. Nazajutrz nabożeństwo żałobne odbędzie się o godzinie 10 rano poczem nastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. O czem pogrążona w głębokim smutku zawiadamia krewnych i znajomych Rodzina. (Dziennik Wileński, 1925 , Nr. 23, s. 1) - niezachowany nagrobek w katakumbach2

WĘSŁAWSKA JÓZEFA – opatrzona św. Sakramentami zmarła 16-go grudnia [1927 r.] w wieku lat 88. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek 18-go b.m. o godz. 9-tej rano w kościele św. Ducha (po-Dominikańskim), poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa do grobów rodzinnych. O czem zawiadamia krewnych i znajomych rodzina. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 289, s. 1) - lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=108363

a) WRÓBLEWSKI TADEUSZ STANISŁAW – adwokat, założyciel Biblioteki im. Wróblewskich, opatrzony św. Sakramentami, zmarł w wieku lat 67 dn. 3 lipca 1925. Eksportacja zwłok z domu przy ulicy Uniwersyteckiej Nr. 9 do kościoła św. Ducha, (po-Dominikańskiego), odbędzie się w niedzielę 5 lipca o godz. 7 wieczorem. Nabożeństwo żałobne odprawione będzie w kościele św. Ducha w poniedziałek, o godz. 9 m. 30 rano, poczem nastąpi przeniesienie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, na cmentarzu Rossa. Rodzina i przyjaciele. (Słowo. 1925. Nr 149, s. 3)

b) WRÓBLEWSKI TADEUSZ – adwokat zmarł 3 lipca 1925 r. o godz. 11 wieczorem. Eksportacja zwłok z domu Nr. 9 przy ul. Uniwersyteckiej do kościoła św. Ducha (po-Dominikański) odbędzie się w niedzielę w dn. 5 lipca o godz. 7 wieczorem. Nabożeństwo żałobne w tymże kościele dn. 6 lipca o godz. 6.30 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O tych smutnych żałobnych obrzędach powiadamia kolegów, przyjaciół i znajomych Rada Adwokacka w Wilnie. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 150, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 16734, kw. 014, grób 03631 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=12583

WRZEŚNIOWSKA z ŻÓRAWSKICH TEOFILA JÓZEFA – po długich i ciężkich cierpieniach zmarła dnia 9-go października [1925 r.] w wieku lat 81. Eksportacja z domu przy Portowej Nr. 6, do kościoła Ostrobramskiego odbędzie się w niedzielę 11 go b. m. o godz 6.30 wiecz. Nabożeństwo żałobne w poniedziałek 12-go b. m. o godz. 9-ej rano, poczem pogrzeb na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych synowie, synowe, córka, wnuki i wnuczki. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 233, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 16782, kw. 003, grób 03421 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=34183

ŻUKOWSKI ALOIZEK-RAJEK - ukochany synek, po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dn. 8 czerwca 1925 w wieku 7-miu miesięcy. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (ul. Objazdowa 6) na cmentarz Rossa odbędzie się we środę dn. 10-VI o g. 6 wiecz. O tych bolesnych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych zrozpaczeni rodzice, braciszek, babcia i ciotki. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 129, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

ŻWOLANOWSKI JÓZICZEK – syn jedynak, licząc zaledwie rok i pięć miesięcy źycia, po krótkich i bardzo ciężkich cierpieniach odszedł w aniołów grono d. 5 lutego 1925 r. Eksportacja zwłok z domu żałoby (Tyzenhauzowska 23) na cmentarz Rossa nastąpi dzisiaj t. j. w sobotę 2.30 po poł. O czem zawiadamiają krewnych i znajomych w głębokim pogrążeni smutku rodzice. (Dziennik Wileński, 1925, Nr. 31, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

 

(Nekrologi spisała Magda Brzezińska, Anna Orłowa, materiał opracował Dariusz Lewicki)  

 

1 - Jan Puchalski. Księgi osób spoczywających na cmentarzach wileńskich : Rossa, Bernardyński i Antokolski. Wilno-Warszawa, 2008

2 - Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski. Cmentarz na Rossie w Wilnie: niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki. Warszawa, 2017

3 - http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl projekt zrealizowany został w latach 2013-2016 przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (pod kierownictwem Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego)