Stefania Lipman (1838-1910) i Helena Piłsudska (1864-1916)

Lokalizacja:
54.669722222,25.304166666 Pokaż na mapie
Datowanie:
początek 2 dzies. XX w.
Autor, warsztat:
nie wiadomo
Materiał:
Granit, beton
Inskrypcja:

Ś. P. STEFANIA LIPMAN / ZM. 3. 16 II 1910 R. W WIEKU LAT 72.

Ś. P. HELENA PIŁSUDSKA / ZM. 16 IV. 1916 R. W WIEKU LAT 52

POKÓJ ICH DUSZOM

Status:
kompleks cmentarza
Sylwetka biograficzna:

Helena Piłsudska (ur. 1864 r. w w Zułowie, w pow. święciańskim - zm. 16.04.1916) była najstarszą latoroślą Piłsudskich. Archiwa i pamiętniki rodzinne niewiele opowiadają o jej życiu. Jako najstarsze dziecko w rodzinie służyła pomocą matce w wychowywaniu młodszych dzieci. Starsze siostry Helena, Zofia i Ludwika wspólnie chodziły na zabawy taneczne do domu ciotki Hołowniny, jednak większych rozrywek nie miały. Matka była chora i należało nią się opiekować, także młodszym rodzeństwem i dom prowadzić. Zmarła w wieku 53 lat podczas I wojny światowej w szpitalu psychiatrycznym. Została pochowana na cmentarzu na Rossie. 

Dodatkowa informacja:

Według kartoteki Wacława Wejtki lokalizacja nagrobka to sektor "Przy drodze za kaplicą, z lewej strony, naprzeciwko pomnika Frąckiewicza". Opis nagrobka: "Krzyż drewniany zbutwiały, napis na tabliczce blaszanej". Inskrypcja: "Ś + P / Stefania Lippman / Zasnęła w Bogu 3 lutego 1910 r. w wieku lat 72. 

Bibliografia:

* Mały leksykon wileńskiej Rossy. Wilno. 1998, s. 10

* Mariusz Kolmasiak. Kolebka Wielkości: Zułów, miejsce urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Częstochowa. 2017, s.  49-50, 59-61, 68, 95, 100, 103, 105-109, 118-120

* Zyta Kołoszewska. Saga Piłsudskich. 2014 // http://www.tygodnik.lt/201446/bliska5.html 

http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=6956 // projekt zrealizowany został w latach 2013-2016 przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (pod kierownictwem Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego)  

Autor opisu:
Dariusz Żybort (życiorys S. Lipman), Dariusz Lewicki
Ikonografia: