Kacper Piłsudski (1879-1915)

Lokalizacja:
54.668888888,25.303888888 Pokaż na mapie
Datowanie:
koniec 4 dzies. XX w.
Autor, warsztat:
nie wiadomo
Materiał:
Beton
Inskrypcja:

Ś. + P. KACPER PIŁSUDSKI / ZM. 28. LIPCA 1915 R. / LAT 36

Konserwacja, odnowienie:

Pomnik nagrobny Kacpra Piłsudskiego został odnowiony w 2020 r. ze środków finansowych Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą.

Status:
kompleks cmentarza
Sylwetka biograficzna:

Kacper Piłsudski (ur. 15.10.1879 w Zułowie, w pow. święciańskim -  zm. 28.07.1915) jest najbardziej tajemniczą personą w rodzie Piłsudskich. Chłopiec został ochrzczony w kościele św. Jana w Wilnie. Imię otrzymał na cześć Kacpra Billewicza, marszałka szlachty powiatu rosieńskiego, późniejszego prezesa Sądu Głównego Wileńskiego, a przede wszystkim głównego wychowawcy matki po stracie rodziców. W niektórych źródłach można znaleźć informację, że ukończył jedynie dwie klasy Gimnazjum Nikołajewskiego w Lipawie, przez lata przebywał z ojcem w Petersburgu, a później prowadził dość lekkomyśłne, a właściwie próżniacze życie. Źródła niechętne legendzie Piłsudskich, szczególnie endeckie z okresu zarania II RP, podają nawet, że był kleptomanem, wielokrotnie notowanym przez policję. Nigdy nie założył rodziny i był przedmiotem ,,wstydu dla całej familii”. Został pochowany na cmentarzu na Rossie.

Dodatkowa informacja:

Według kartoteki Lucjana Uziębły nagrobek miał formę drewnianego krzyża, pomalowanego na biało, z tabliczką z inskrypcją: Ś. + P. Kacper Piłsudski / Ur. 15 X 1879 r. / Zm. 28 VII 1915 r.

Bibliografia:

* Mariusz Grabowski. Tajemnice sześciu braci Piłsudskich. 2017 // https://naszahistoria.pl/tajemnice-szesciu-braci-pilsudskich/ar/12611327 

* Mariusz Kolmasiak. Kolebka Wielkości: Zułów, miejsce urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Częstochowa. 2017, s. 117, 120, 126, 139

http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=9646 // projekt zrealizowany został w latach 2013-2016 przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (pod kierownictwem Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego) 

Autor opisu:
Dariusz Lewicki
Ikonografia: