Ludwika Majewska (1879-1924), Teonia i Piotruś Piłsudcy (zm. 1882)

Lokalizacja:
54.670833333,25.302222222 Pokaż na mapie
Datowanie:
1998 r.
Autor, warsztat:
Živilė Mačionienė - projekt
Materiał:
Granit, beton
Inskrypcja:

Ś. P. LUDWIKA z PIŁSUDSKICH MAJEWSKA / 1879 - 1924 

Ś. P. TEONIA I PIOTRUŚ PIŁSUDSCY / 1882 

Konserwacja, odnowienie:

Pani Wanda i Jadwiga Piłsudskie w 1998 r. zwróciły się z prośbą do SKOnSR w sprawie wzniesienia pomników nagrobnych dla Teoni i Piotra Piłsudskich oraz Ludwiki Majewskiej. Projekt sporządziła architekt Živilė Mačionienė. Pani architekt sporządziła też kosztorys, który rodzinie odpowiadał, znalazła wykonawcę. Gdy pomniki zostały ustawione, a Komitet zorganizował skromny ceremoniał poświęcenia nagrobków. Dokonał ks. Aleksander Drożdż, który pracował w parafii św. Ducha. Uroczystość zaszczycili swą obecnością przedstawiciele konsulatu RP – konsul Eugeniusz Fedyna z małżonką. W imieniu Konsulatu RP w Wilnie złożyli piękne biało – czerwone wiązanki.

Ponownie pomniki nagrobne zostały odnowione w 2018 r. ze środków finansowych Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (Na podstawie: Irena Mikulewicz. Ocalić i zachować dla potomnych. 2018 // http://www.tygodnik.lt/201840/wiesci6.html)

Status:
kompleks cmentarza
Sylwetka biograficzna:

Ludwika Lucjana Majewska (ur. 1879 r. w Wilnie - zm. 22.02.1924 w Wilnie)  W wieku 18 lat trzymała do chrztu córkę Zofii i Bolesława Kadenacych – Helenę Janinę (1897). Zauważyła ją też ochrona carska podczas protestów robotniczych w Łodzi w 1903 r. Ludwika wyszła za mąż za Leona Majewskiego. Została pochowana na cmentarzu na Rossie. Zostawiła męża i córki: Halinę Jadwigę oraz Zofię.

Teodora i Piotr Piłsudcy - dzieci Marii i Józefa Wincentego Piłsudskich, nie żyły długo, zmarły bowiem około roku życia w 1882 r. Zdaniem Odo Bujwida zmarły wiosną na zapalenie płuc, którego nabawiły się po kokluszu (inaczej ksztusiec - ostra, bakteryjna choroba zakaźna układu oddechowego, charakteryzująca się nawracającymi napadami uporczywego kaszlu). 

Dodatkowa informacja:

Według kartoteki Lucjana Uziębły w kwaterze znajdowały się dwa nagrobki w formie drewnianego krzyża z tabliczkami cynowymi, na których znajdowały się inskrypcje: Ś. + P. Teonia Piłsudska / i / Piotruś Piłsudski / Zmarli w 1884 r. / mając 1 1/2 roku; Ś. + P. Ludwika z Piłsudskich Majewska / Zm. 22 II 1924 r. w wieku lat 44.

Prawdopodobnie nie zachowały się szkice, zdjęcia lub obrazy przedstawiające Ludwikę Lucjanę Majewską i Piotra Piłsudskiego

Bibliografia:

* Mariusz Kolmasiak. Kolebka Wielkości: Zułów, miejsce urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Częstochowa. 2017, s. 100, 101, 117, 120-121

* Zyta Kołoszewska. Saga Piłsudskich (IV). 2014 // http://www.tygodnik.lt/201449/bliska4.html 

http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=3137 // projekt zrealizowany został w latach 2013-2016 przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (pod kierownictwem Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego) 

Autor opisu:
Dariusz Lewicki
Ikonografia: