Autorzy pomników nagrobnych

 

Juozas Zikaras

Leopold Wasilkowski