Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Odnowę pomnika Elżbiety i Bolesława Romerów wsparł materialnie J.E. Prezydent RP Bronisław Komorowski a komitet SKOnSR uporządkował teren, układając wokół pomnika szarą granitową kostkę.