Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora

 

SKOnSR została przyznana Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora. Nagroda ta przyznawana jest przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga za szczególne osiągnięcia na polu ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego zarówno w kraju jak i za granicą.Uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się 6 lutego 2014 roku w Zamku Królewskim w Warszawie.