Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Polak Roku 2017 – w dziesiątce finalistów członek SKOnSR Dariusz Żybort – głosowanie do 31 grudnia

  W dziesiątce kandydatów do tytułu "Polak Roku 2017" w plebiscycie organizowanym przez dziennik "Kurier Wileński" są przedstawiciele duchowieństwa, społecznicy, naukowcy, samorządowcy. Kapituła plebiscytu składająca się z laureatów ubiegłych edycji konkursu spośród zgłoszonych przez czytelników gazety osób wybrała 10. O tym, kto zostanie zwycięzcą 20. edycji plebiscytu, zadecydują głosy czytelników gazety oraz Kapituły. Głosowanie potrwa do 31 grudnia 2017 r.

  Jak zaznaczają organizatorzy, plebiscyt ma na celu wyróżnienie osób, które w ciągu mijającego roku dokonały czynów wartych upamiętnienia w naszej polskiej kronice na Litwie. Tradycyjnie kandydatów do tytułu "Polak Roku" zgłaszano listownie oraz pocztą elektroniczną. Dziesiątkę finalistów roku 2017 wyłoniła kapituła składająca się z przedstawicieli redakcji oraz zwycięzców poprzednich edycji plebiscytu. Redakcję "Kuriera Wileńskiego" reprezentowali redaktor naczelny Robert Mickiewicz i dyrektor komercyjny Andrzej Podworski. W obradach wzięli udział również: Barbara KosinskienėZofia MatarewiczAntoni JankowskiZdzisław PalewiczAntoni JankowskiAnna AdamowiczEdward TrusewiczJadwiga Sinkiewicz.

 Członkowie gremium uwzględniali przede wszystkim osoby wyróżniające się aktywnością, zaradnością, inicjatywą w życiu społecznym, których działalność w sposób pozytywny wpływa na lokalną społeczność i przyczynia się do budowy pozytywnego wizerunku Polaków na Litwie. Kapituła po raz kolejny zbierze się w redakcji na początku stycznia 2018 r. Wówczas to zostaną podliczone nadesłane przez Czytelników kupony z nazwiskami kandydatów do tytułu "Polak Roku 2017".

DZIESIĄTKA LAUREATÓW PLEBISCYTU "POLAK ROKU 2017":

Dariusz Żybort, lekarz, wiceprzezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą.

O. Marek Adam Dettlaff, gwardian klasztoru franciszkanów w Wilnie, rektor kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;

Ryszard Jankowski, prezes wędziagolskiego oddziału ZPL;

Ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie;

Marian Kaczanowski, dyrektor Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego;

Artur Ludkowski, doradca społeczny do spraw mniejszości narodowych premiera Rządu RL, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie;

Regina Markiewicz, kierownik wydziału oświaty i sportu w samorządzie rejonu solecznickiego;

Dr Irena Mikłaszewicz, historyk, polonista, pracownik Filii Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku;

Dr Józef Szostakowski, historyk literatury, wileński poeta i przewodnik;

Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR.

 

"Polaka Roku 2017" wybiorą wspólnie czytelnicy i Kapituła: 50 proc. wyniku zależeć będzie od czytelników, 50 proc. od Kapituły. Na kandydatów można głosować do 31 grudnia 2017 r. W tym celu należy przysyłać wypełnione kupony na adres "Kuriera Wileńskiego" (Birbynių 4a, LT-02121-30 Vilnius, Lietuva) z dopiskiem "Polak Roku 2017". Dodatkowo kupony można też wrzucać do specjalnej skrzynki, która zostanie umieszczona w recepcji wileńskiego Domu Kultury Polskiej.

(Na podstawie: kurierwilenski.lt)

Dariusz Żybort - członek SKOnSR