Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

   Ambasada RP 10 stycznia bieżącego roku ogłosiła konkurs Polskie Miejsca Pamięci Narodowej na Litwie – Cmentarze Wojskowe, Groby Żołnierskie, Pomniki, Upamiętnienia. Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą zachęca wszystkich do udziału.

   „Nie sposób zliczyć rozsianych po Litwie  polskich miejsc pamięci narodowej związanych z działaniami zbrojnymi, zrywami powstańczymi, udziałem w wojnach. Wiele grobów ludzi znanych i zasłużonych nie przetrwało, o wielu nawet nie zachowała się pamięć. Dbając o to, aby te ważne dla polskiej pamięci narodowej miejsca przetrwały, Ambasada  na swej stronie internetowej uruchomiła Katalog Polskich Miejsc Pamięci Narodowej na Litwie" – napisano na stronie ambasady.

Regulamin:

1. Organizatorem Konkursu jest Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie.

2. Zakończenie przyjmowania prac konkursowych nastąpi 30 maja 2017 roku.  Decyduje data stempla pocztowego lub wysłania wiadomości e-mail.

3. Podstawowym warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wysłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.   lub korespondencyjnie: Ambasada RP w Wilnie, Smelio 20A, LT-10323 Vilnius informacji o polskich miejscach pamięci na Litwie. Może to być zarówno uzupełnienie informacji, która już została w katalogu zawarta i ewentualnie dosłanie nam zdjęć wymienionych tam grobów, ale szczególnie zależy nam na informacji o miejscach i obiektach, których nie znamy.

i których na razie nie ma w katalogu. W takich sytuacjach prosilibyśmy o zdjęcia, lokalizację oraz  jak najwięcej informacji. Mile widziane byłyby także  życiorysy poległych żołnierzy oraz wszystkie inne informacje i komentarze o polskich miejscach pamięci.

4. W konkursie mogą brać udział zarówno osoby indywidualne lub grupy zrzeszonych osób, uczniowie lub całe klasy pracując grupowo z nauczycielem lub samodzielnie.

5. W konkursie biorą udział również prace nadesłane do Ambasady  przed rozpoczęciem się konkursu.

6. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.

7. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach katalogu ambasady.

8. Na pracach należy umieścić informacje o autorze/autorach: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, imię i nazwisko opiekuna / nauczyciela, nr telefonu, nazwę i adres szkoły oraz adres e-mail.

9. O przyznaniu nagród i zwycięzcach decyduje  Jury Konkursowe w  składzie przedstawicieli Ambasady oraz osób zaproszonych (historyków, kombatantów).

10., Przyznane zostaną nagrody:
Nagroda główna  - weekendowa wycieczka do Polski dla uczestnika/ów (dla osób prywatnych – maksymalnie 4-osobowa grupa, dla klas – maksymalnie 30 -osobowa grupa),  których prace Jury uzna za wyjątkowe i szczególnie cenne.
Nagrody  pocieszenia – za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w konkursie rozdane zostaną nagrody ufundowane przez Ambasadę.

11. Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zapewnieniem uczestnika, że nie narusza ona praw autorskich osób trzecich i wyrażeniem zgody na publikację zdjęć i treści.