Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Darczyńcy

        

 

oraz:
 
Solidarność Kolejarska z Warszawy (wycieczka) 1000 zł
Farmaceuci z Łodzi (wycieczka) 800 zł
Komitet Patriotyczny „Porozumienie Orła Białego” (wycieczka) 1000 zł
Stowarzyszenie „Wspólnota Grabowska” (wycieczka) 494.46 Lt i 201.90 zł
Joanna Michałuszek, Wilno 100 Lt
Firma turystyczna Epi – Kursas, kierownicy M. Chudała i D. Jarysz 549.60 zł
Pan Jarosławski, Polska 100 zł
Joanna Iwanicka, Polska 50 EUR
Izba Komornicza w Białymstoku 630 zł
Przemysław Walczak, Głogów 400 zł
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 300 zł
Janusz Werstler, Mirostowice 20 zł
Barbara Kalestyńska, Warszawa 400 zł
Mariusz Artur Czerpak, Warszawa 400 zł
Grzegorz Mierzejewski, Warszawa 500 zł
Małgorzata Sobol, Warszawa  200 zł
Sławomir Ciupka 50 zł
Adrian Wojciech Marias, Czarnków 100 zł
Karol Fran, Gdańsk 200 zł
Fundacja ,,Radio znad Wilii" 2012 3000 lt
Fundacja ,,Radio znad Wilii" 2013 1000 lt

Europejskie prywatne gimnazjum w Krakowie

122 zł  11 gr i  0,05 lt
Gimnazjum im. Anny Krepszul w Butrymancach 300 lt
Pracownicy PGE GIEKSA oddział Elektrownia Bełchastów 3115 zł
Dariusz Siemecki z miasta Czyżew 50 zł
Forum przedsiębiorczośći polskiej ,,Korona" 500 lt
Pracownicy poczty polskiej z Warszawy  85 euro
Robert Musiałowicz z Chicago 50 euro
Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie Laptop Lenov
Magdalena Bodalska - Rybiński i Michał Rybiński (Polska) 200 euro
Lucyna Żółkiewicz 40 zł

Alicja Wells, Anglia

100 zł

Henryka i Czesław Okińczycowie odnowili za swój koszt pomnik słynnego architekta z końca XIX wieku hrabiego Tadeusza Rostworowskiego.   

Uczestnicy wycieczki województwa zachodnio-pomorskiego (Łobez, Resko i Radowo małe)   80 zł

Jadwiga Kozłowska, Dariusz Krajewski (Warszawa)                                                           10 zł

Golian Katarzyna (Dalnia gm. Strzegowo)                                                                            10 zł

Krystyna Świderska (Dąbrowa gm. Strzegowo)                                                                    10 zł

Ks. Jacek Gołębiowski (parafia św Stanisława Dąbrowa gm. Strzegowo)                            10 zł

Dorota Czajkowska (Polska)                                                                                                  90 zł

Czesław Dawidowicz przyczynił się do podniesienia krzyża z ziemi i umieszczenia go na właściwym miejscu (pomniku nagrobnym Zygmunta Jankowskiego). Prace zostały wykonane na jego koszt.

Pracownicy  PGE GIEKSA, oddział Elektrowni Bełchatów, podarowali 783 euro na zakup zniczy.

Krystyna Zimińska (Wilno) wokół pomnika Aleksandra Oskierki, powstańca z 1863 r., posadziła iglaki.

Bogumił Fedoruk (Biała Podlaska)                                                                           50 zł i 25 euro 

Krzysztof Lesiakowski                                                                                                       100 euro

Grzegorz Lewandowski (Warszawa)                                                                 

                         40 zł

Przemysław Kurczewski (Warszawa)                                                       

                     5000 zł    

Jan i Leonarda Lewiccy (Wilno)                                                                                           15 euro

ZSA ,,Żybartuva" (dyr. Andrzej Orłowski) ufundowała nową tablicę poświęconą pamięci członka SKOnSR śp. Olgierda Korzenieckiego

Pracownicy Ciepłoelektowni Bełchatów                                                                             4329 zł

Stowarzyszenie Kukiz-15 z Radomia podarowało 1200 zniczy.

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej                                                            220 zł

Przemysław Walczuk (Głogów)                                                                                                   260zł 

Radosław Gołąb (Warszawa)                                                                                                     60zł     

Grzegorz Mierzejewski (Warszawa)                                                                                       600 zł

Barbara Kolestyńska (Warszawa)                                                                                             50 zł

Łukasz Szambelan (Gdynia)                                                                                                   100 zł

Romuald Szumski, dyrektor ZSA ,,Dažymo meistras"                                                     1000 euro

Szkolne Koło CARITAS w Częstochowie 16 listopada 2016 r. przesłało 150 zł na zakup zniczy na groby polskich żołnierzy pochowanych na Rossie. 

Choroszczańska Rada Parafialna Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika                                                                                                                           1500 zł