Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Prezent dla Komitetu

Komitet serdecznie dziękuje Wydziałowi Konsularnemu Ambasady RP w Wilnie za przekazanie laptopu Lenovo 650-70-26. Ten szczodry dar usprawi pracę Komitetu.

10 czerwca 2015 roku