Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

10 lipca 2014

Na początku lipca bieżącego roku  zawarto umowy na renowację następujących pomników powstańców z 1863 roku:

a)      Karola Geritza

b)      Franciszka Nowickiego

c)       Stanisława Bułharowskiego

d)      Lekarzy Władysława i  Jarosława  Szwengruberów ( kw. 11)

e)      Rodziny Bociarskich, gdzie spoczywa Dominik Bociarski – weteran powstania 1863 r.. Prace w kwaterze Bociarskich współfinansuje Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie. Projekt   jest współfinansowany w ramach funduszy  polonijnych  Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2014 i wynosi 6469,69 Lt .

f)       Zawarto też umowę  na umieszczenie w kwaterze Dmochowskich tablicy upamiętniającej wybitnego działacza społeczno – oświatowego,  więźnia  politycznego - Kazimierza Dmochowskiego.