Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

20 czerwca 2014

W maju 2014 roku Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie kwestował na rzecz Rossy.  Komitetowi zostało przekazane  2301,04  Lt,  5548,80 zł,  235,17 €  oraz 20 $. Serdecznie im za to dziękujemy.