Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Chuligańskie zachowanie się

Komitet potępia chuligańskie zachowanie się turystów z Polski na Wileńskiej Rossie – znieważenie sztandaru państwowego naszego kraju – i uważa, że winni tego czynu powinni ponieść zasłużoną karę.