Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą i Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie zapraszają w dniu 19 września o godz. 17-ej na uroczystość poświęconą pamięci powstańców styczniowych spoczywających na wileńskiej nekropolii. Zbiórka przy bramie głównej. Prosimy o przyniesienie zniczy.