Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

21 lutego 2013 r. został wysłany list do członków AWPL oddziału m. Wilna z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz renowacji wileńskiej Rossy.