Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Podczas pobytu na Litwie Jego Ekselencji Bronisława Komorowskiego 16 lutego 2013r. odbyło się spotkanie ze przedstawicielami społeczości polskiej w Ambasadzie RP  na Litwie. W spotkaniu tym uczestyniczyła prezes SKOnSR Alicja Klimaszewska.