Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

11 listopada 2016 r. prezes SKOnSR Alicja Klimaszewska wzięła udział w uroczystościach na Rossie, poświęconych Dniu Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Złożono kwiaty na grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego.