Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Spotkanie podsumowujące starania SKOnSR na rzecz odnowienia pomników 

   Tradycyjnie, na początku jesieni, Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą organizuje spotkanie na najstarszej nekropolii wileńskiej mając na celu podsumować i zaprezentować społeczeństwu odnowione w tym roku pomniki nagrobne. Podczas spotkania Komitet nakreśli także następujące plany na kolejny rok oraz napomni zebranym o konkretnych zadaniach dotyczących odnowy poszczególnych obiektów, o rozpowszechnianiu i możliwości nabycia cegiełek na renowację Rossy.

   Spotkanie odbędzie się 21 września 2018 r. (w piątek). Czekamy na Państwa przy bramie głównej o godz. 15.00