Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Nowi członkowie SKOnSR

   24 kwietnia 2018 r. odbyło się walne zebranie członków SKOnSR. Na zebranie przybyli zaproszeni goście, którzy od wielu lat są zainteresowani działalnością Komitetu. Prezes Dariusz Żybort nakreślił historię organizacji społecznej, przedstawił cele i zadania, powstające problemy, najbliższe plany i zaproponował przybyłym współpracę. Goście wyrazili zgodę i w sposób wyraźny podjęli decyzję o włączeniu się do Komitetu.

   Cieszymy się, że do SKOnSR wstąpiły osoby odważne, pracowite, kreatywne i gotowe na wszelkie wyzwania, aby wileńska Rossa przeżyła swój renesans.

   

Alina Obolewicz - licencjowany przewodnik po Wilnie i całej Litwie od 2004 r.

Paweł Żemojcin - prezes agencji artystycznej "Polskie imprezy na Litwie".

     

Terenia Dzikiewicz - magister Akademii Podlaskiej w Siedlcach, wieloletnia chórzystka w zespole "Wileńszczyzna", chórzystka w kościele Opatrzności Bożej i w kościele Wszystkich Świętych w Wilnie oraz wolontariusz w programie "Artumas". 

     

Alina Ewelina Szostak - przewodnicząca w Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, członek Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca "Wilia", świetny fotograf-amator.

Romuald Szumski - dyrektor ZSA "Dažymo meistras" i ZSA "Lietaus meistrai".