Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

                   Prezes SKOnSR Alicja Maria Klimaszewska zostanie odznaczona                         Złotym Medalem przez Departament Mniejszości Narodowych   

 Departament Mniejszości Narodowych na Litwie 16 listopada 2017 roku organizuje w Sejmie obchody dnia Tolerancji, w trakcie których zostaną odznaczeni przedstawiciele mniejszości narodowych. Złotym medalem zostanie odznaczona prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Alicja Maria Klimaszewska. Kandydaturę zgłosił, jak i w ubiegłym 2016 roku, do statuetki św. Krzysztofa – za zasługi dla miasta Wilna, członek SKOnSR Dariusz Lewicki.

  Dzień Tolerancji został wprowadzony przez UNESCO w 1995 roku. Nieoficjalnie na Litwie obchody tego święta rozpoczęły się w 2003 roku, a oficjalnie w roku 2013.