Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Feliks Tański

W roku 2010 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego włączyło się do pomocy. Został odnowiony pomnik Feliksa Tańskiego. Pomnik został wykonany przez wileński znany warsztat Błażejczyka. Zachowała się sygnatura w dolnej części bazy. Brak krzyża. Na szczęście krzyż znaleziono, gdy zaczęto odkopywać dolną część, pomnik trzeba było wyrównać. W następnym roku zostanie odnowione metalowe ogrodzenie i uzupełnione braki w ogrodzeniu.

W książce pana Jerzego Żenkiewicza, „Dwór polski i jego otoczenie: Kresy Północno-Wschodnie” (Toruń 2008), na s. 92-120 znajduje się zawierający 1120 nazwisk „Wykaz dworów i majątków na Litwie Kowieńskiej”. Znajdziemy też tam nazwisko Tańskich. Felix Tański, syn Michała pochodził z województwa trockiego. Tańscy mieli też swe własności/ majątki w powiecie wiłkomierskim, w miejscowości Kowarsk. Felix Tański uczył się w szkole kowieńskiej, tam gdzie nauczał u jezuitów młody Adam Mickiewicz. Szczegółowych informacji o przyswojonej przez wychowanków wiedzy w szkole kowieńskiej dostarczają miejscowe sprawozdania, drukowane zazwyczaj przez każdą szkołę średnią na uroczyste zamknięcie roku. Na ostatnich stronach wymienieni są "Uczniowie, którzy w tej szkole w ciągu teraźniejszego roku przez dobre lub poprawne obyczaje oraz przez swą pilność (i) okazany w naukach postępek na pochwałę zasłużyli". "Materie nauk w szkole akademickiej kowieńskiej" w zamieszczonym spisie z roku 1820 podają 29 nagrodzonych, kolejno ogłaszając zainteresowanym (i "światu") nazwiska młodzieńców: jest wśród nich i Felix Tański. W następnym roku, 1821, zostaje wymieniony jako ten, który „na pochwałę zasłużył“. Uczniowie Adama Mickiewicza to nie tylko wychowankowie filomaty, poety i absolwenta Uniwersytetu Wileńskiego, ale że znaczna część z tych młodzieńców już w następnej dekadzie bohatersko walczyła w Powstaniu Listopadowym. Jak potoczyły się dalsze losy Felixa Tańskiego nie wiemy. Jedynie piękny pomnik w okazałym miejscu przy kaplicy cmentarnej na Rossie mówi, iz Felix Tański jest tu pochowany, zmarł mając lat 88.

Felix Tański miał młodszego brata Józefa, późniejszego sędzię i deputata guberni wileńskiej, obywatela powiatu trockiego. Józef Tański zmarł 27 listopada 1853 roku, w wieku 47 lat. Został pochowany też na Rossie.