Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

August Becu

August Becu pochodził z rodziny francuskiej. Urodził się w Grodnie, studiował w Królewcu i w Wilnie, uzyskal stopień doktora filozofii i medycyny. Po śmierci Euzebiusza Słowackiego ożenił się z wdową Salomeą Słowacką, matką Juliusza. W domu Augusta Becu Juliusz Słowacki spędził lata dziecinne i młodzieńcze. August Becu był współzałożycielem Towarzystwa Lekarskiego w Wilnie, wprowadził szczepienia przeciw ospie. Podejrzewany o denuncjacje w procesie filomatów i filaretów. Zginął rażony piorónem w mieszkaniu przy ulicy Zamkowej 24 (w dziedzińcu tego domu znajduje się popiersie Słowackiego i tablica upamiętniająca poetę). Pomnik Augusta Becu – to ogromny głaz z różowego granitu zwieńczony krzyżem metalowym. Krzyża już nie było, ale konserwatorzy na czele z dr Januszem Smazą, którzy pracowali przy tych dwóch pomnikach, uzupełnili ten brak.