Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Euzebiusz Słowacki   [ ? - 1814 ]

Euzebiusz Słowacki - to poeta, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Wileńskiego, był również w latach 1812 – 1813 redaktorem „Kuriera Wileńskiego”, w Wilnie przebywał ponad 4 lata, umarł w 1814 roku na gruźlicę, a grób jego uległ zapomnieniu po śmierci żony i syna. Dopiero w 1880 roku staraniem grupy rodaków, między innymi Edwarda Pawłowicza, Alfreda Romera i Bolesława Rusieckiego, a później Lucjana Uziębły, zbudowano grobowiec w obecnej postaci – to duża ścięta piramida z głazów, a w środku płyta z różowego granitu. Umieszczono wiersz Euzebiusza Słowackiego:

„Wędrownik, w trudzie życia mdłą stargawszy siłę, Wkrótce rzucę, co miłe i co niemiłe. Bez trwogi, nie bez żalu widzę kres zbliżony, Który nagle w nieznane przeniesie mnie strony, W tę spokojną uchronę, gdzie wieczność przebywa I którą chmura pełna tajemnic okrywa.”