Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Emma z Jeleńskich Dmochowska   [ 1864 - 1919 ]

Ze środków otrzymanych ze sprzedaży cegiełek doprowadzono do porządku miejsce wiecznego spoczynku dramatopisarki, powieściopisarki i działaczki oświatowej Emmy Dmochowskiej z Jeleńskich (29.02.1864 – 24.01.1919). Urodziła się na Polesiu w zamożnej rodzinie ziemiańskiej. Była gorącą patriotką. Już na Polesiu zbierała pieśni, podania i przysłowia ludowe. Założyła tajne szkoły polskie w swych dobrach. Pomagała biednym chłopom. Po ślubie z Kazimierzem Dmochowskim od 1890 roku mieszkała w Wilnie, oddając się pracy pisarskiej, dobroczynnej i oświatowej. Na Wileńszczyźnie założyła Związek Patriotyczny Polek, Pracowała w redakcji pisma "Zorza Wileńska" i Jutrzenka". Wydawała pismo "Unia" podczas I wojny światowej. w którym ostrzegała rodaków, aby nie posyłali dzieci do szkół cerkiewnych, bo dzieci się rusyfikują. Za to została osadzona w więzieniu na Łukiszkach. Obok jej był pochowany mąż Kazimierz Dmochowski, też działacz społeczny. Niestety, upamiętniająca go tablica nie zachowała się, zaginęła, dlatego nie można było jej odtworzyć.