Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Nagrobek bezimienny

Ten pomnik zasługuje na specjalną uwagę, drugiego takiego nie znajdziemy na cmentarzu. Wypatrzyli go konserwatorzy. Zrobiony z piaskowca, ozdobiony kotwicą i sercem. Kotwicę konserwatorzy zrekonstruowali, gdyż była odbita. Niestety, Komitetowi nie udało się ustalić kto w tym miejscu został pochowany. Nie zachowały się księgi cmentarne z okresu międzywojennego, „znikły” bez śladu. Ta kotwica i serce mówi wiele: był bardzo mocno związany z ziemią wileńską, a te symbole podpowiadają, że ten kto leży w tym miejscu, jego serce zostało tu na zawsze, na naszej wileńskiej ziemi.