Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Kwatera rodziny Pietraszkiewiczów

Odnawianie kwatery Pietraszkiewiczów rozpoczęliśmy od uporządkowania ogrodzenia. Spadające drzewa zniszczyły balustradę w wielu miejscach. Następnie przystąpiono do konserwacji nagrobków. Pod skromnym różowym głazem granitowym z szarym kamiennym krzyżykiem na górze i wykutym zwojem pergaminowym spoczywa Onufry Pietraszkiewicz. Na zwoju pergaminowym jest następujący nadpis:Onufry Pietraszkiewicz Magister Filozofii b. Uniwersytetu Warszawskiego ur. 1794 zm. 1863r. 25 listopada Obok trzy wielkie, czarne granitowe krzyże na pustamentach. Na nagrobku Jana Pietraszkiewicza zm. 1908 roku znajdował się medalion brązowy z portretem zmarłego. Na nagrobku Feliksa Pietraszkiewicza zm. 1900 roku było umieszczone pod krzyżem popiersie zmarłego. Dziś już nie istniejące. Nie mieliśmy autentycznych zdjęć, żeby odtworzyć brakujące detale. Wielką zasługą Onufrego Pietraszkiewicza było ukrycie i ocalenie Archiwum Filomatów. W kwaterze tej spoczywa Jan Pietraszkiewicz, syn Józefa (brata Onufrego), który dalej przechowywał Archiwum Filomatów. W kwaterze tej spoczywa drugi syn Józefa, Feliks Pietraszkiewicz, prawnik i długoletni radny miasta Wilna. W kwaterze tej spoczęła i ostatnia z rodu Pietraszkiewiczów – Stanisława Pietraszkiewiczówna, zm. 1952 roku, wieloletnia nauczycielka języka polskiego szkół wileńskich. Skromny pomniczek, rozsypujący się został zastąpiony płytą granitową. Między innymi pani Stanisława przechowywała i uratowała znaczną część archiwum filomatów. Razem ze Stanisławą Pietrraszkiewiczówną spoczywa i jej wychowanka Ludwika Gorżałkówna – łączniczka wileńskiego AK. Miejsce spoczynku Stanisławy Pietraszkiewiczówny udało się doprowadzić do porządku dzięki funduszom otrzymanym z Konsulatu Genaralnego RP na Litwie, zbiórce dokonanej przez uczestników dwóch wycieczek z Polski, odwiedzających Wilno „Solidarności” kolejarzy z Warszawy i farmaceutów z Łodzi. Za co Komitet jest im bardzo wdzięczny. Apelujemy do Państwa, jeżeli ktoś z Państwa ma stare zdjęcie dotyczące nagrobków rodziny Pietraszkiewiczów, o skontaktowanie się z nami. Może uda się odtworzyć brakujące elementy na pomnikach w kwaterze Pietraszkiewiczów.