Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

ks. Antoni Czerniawski

Pomnik skromny w formie skały z kamienia i krzyżem na szczycie. Na betonowej tablicy słabo czytelny napis. Ksiądz Antoni Czerrniawski był profesorem i inspektorem Seminarium Duchownego w Wilnie, administratorem kościoła akademickiego. Pochodził z Grodna. Seminarium Duchowne ukończył w Wilnie, a potem Akademię Duchowną w Petersburgu. Od 1917 roku mieszkał w Wilnie, pracował jako prefekt w szkołach średnich, między innymi w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Aktywnie uczestniczył w pracach oświatowych i społecznych. Był założycielem przytułku w Wilnie dla nieuleczalnie chorych. Był wybitnym teologiem i kaznodzieją. Nagrobek znajduje się przy samej kaplicy. Społeczny Komitet Opieki nad Rossą uważa, że obok trzeba ustawić tablicę z szarego marmuru, bo na betonowej tablicy nadpis rzeczywiście jest słabo czytelny. A śp. Ks. Antoni Czerniawski zasługuje, aby zwiedzający cmentarz wiedzieli o nim więcej.