Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Ignacy Sippko   [ 1827 - 1880 ]

Pomnik zrobiony jest z piaskowca, krzyż opleciony na ukos girlandą, ozdobiony rzeźbiarskim elementem i otoczony przepiękną żeliwną balustradą. Ignacy Sippko był sędzią pokoju, studia prawnicze ukończył w Petersburgu. Nazwa sędzia pokoju pochodzi z USA, to sędzia najniższego stopnia. W Polsce instytucja sędziego pokoju istniała w latach 1816-1855 na terenach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego w latach 1808 – 1915. sędzia pokoju pochodził z wyboru mieszńców danego okręgu wyborczego. Najpierw Ignacy Sippko pracował w Wilnie, ożeniony był z Pauliną z Szyszków. Potem został przeniesiony do Warszawy. Jego wolą było pochowanie go w Wilnie. Mimo że zmarł w Warszawie, jego wola została spełniona. Razem z mężem spoczywa i żona Paulina.