Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Jan Zimodro

Pomnik nagrobny Jana Zimodro, ale faktycznie jest to kwatera całej rodziny. Na skałce z kamieni stoi figura Chrystusa, wykonana z piaskowca,w ogrodzeniu żelaznej balustrady pod przykryciem zelaznego baldachimu. Chrystus ma ręce rozpostarte w geście miłosierdzia. Żelazny baldachim próbowano ukraść, wandale utrącili jedną rękę Chrystusa, a więc konserwatorzy mieli ręce pełne roboty. Musieli uzupełnić dużo ubytków, odczyścić tablicę epitafijną, z której można było odczytać, że pochowany jest tutaj Jan Zimodro, zmarł w wieku 33 lat i żona Maria z Chmielewskich Zimodrowa, zmarła w wieku 35 lat. Niżej napis: Pokój ich duszom. Można było się dowiedzieć, że ostatnią osoba pochowaną w tym grobie była śp. Michalina Skórczyńska, zmarła w 1935 roku. Pomnik został wykonany prawdopodobnie na zamówienie rodziny przez wileński zakład kamieniarsko – rzeźbiarski, na co wskazuje materiał oraz stylistyka kompozycji. Pomnik był „pokaleczony” niemiłosiernie. Zostanie również odnowiona żelazna balustrada.