Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Karol Podczaszyński   [ 1790 - 1860 ]

Ś.p. profesor Eduardas Budreika zwrócił się do Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, aby upamiętnić miejsce pochówku Karola Podczaszyńskiego, ucznia Wawrzyńca Gucewicza, absolwenta Uniwersytetu Wileńskiego. Studiował tam fizykę i matematykę. Studiował również w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Był kierownikiem katedry architektury w Wilnie. Potem zajął się budownictwem i projektowaniem. Jest autorem pałacu w Jaszunach, pałacu Tuskulańskiego w Wilnie.

   

Jego autorstwa jest kościól ewangelicki w Wilnie, projektował przebudowę auli uniwersyteckiej i wnętrza kościoła św. Janów. Zmarł w 1869 roku. Pochowany został obok żony Ewy Podczaszyńskiej, dla której wzniósł pomnik własnego projektu. Nie zachował się żaden ślad, że obok żony spoczął również znany architekt wileński Karol Podczaszyński. Czas zaciera ślady. Śp. Profesor Eduardas Budreika udowodnił, że pochowano go obok żony.

Zabraliśmy się do pracy. Dzięki profesorowi Eduardasowi Budreice kamień ufundowała Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie. Profesor Eduardas Budreika opracował projekt, naturalnie gratisowo. Komitet szukał sponsorów, aby wykonać dalsze prace. Znaleźliśmy we Wrocławiu działającą Fundację im. Adama Mickiewicza na rzecz ochrony zabytków na Wileńszczyźnie. Prezesem była pani Donata Nowak, która zobowiązała się pokryć dalsze koszta projektu. Pani Donata Nowak przeznaczyła 700 litów na obróbkę kamienia, wykucie napisu i postument. Uczeń Profesora, student Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, Saulius Vingris przystąpił do prac wykończeniowych. Obok pomnika Ewy Podczaszyńskiej stanął pomnik jej męża Karola Podczaszyńskiego.